„Arteterapia w pracy z seniorami” 10-godzinny kurs doskonalący

„ARTETERAPIA W PRACY Z SENIORAMI”
10-godzinny kurs doskonalący

Termin kursu: 20-21 lutego 2021

Zapisy do dnia 8.02.2021 u koordynatorki Małgorzaty Graczyk: Malgorzata.Graczyk@sdk.pl
Tel. +48 501 754 916

Kurs przeznaczony jest dla osób prowadzących zajęcia wspierające psychospołecznie i kulturalnie seniorów w domach kultury i innych ośrodkach pracy z osobami powyżej 60 roku życia.
Nie jest wymagana wiedza z zakresu arteterapii, ale na pewno posiadanie jej ułatwi zdobycie kompetencji projektowania zajęć dla seniorów.
Natomiast pożądana jest podstawowa wiedza o procesie starzenia: możliwościach i ograniczeniach psychicznych, społecznych, fizycznych seniorów.

Cel podstawowy: Poznanie specyfiki pracy arteterapeutycznej z grupą osób powyżej 60 roku życia.

1 obraz w galerii artykułu „Arteterapia w pracy z seniorami” 10-godzinny kurs doskonalący
2 obraz w galerii artykułu „Arteterapia w pracy z seniorami” 10-godzinny kurs doskonalący
1 / 2