Projekt: każdy widzi inaczej. Abstrakcja.

PROJEKT: KAŻDY WIDZI INACZEJ. ABSTRAKCJA.
(WARSZTATY DLA SENIORÓW. PROGRAM ĆWICZEŃ POŁĄCZONYCH Z WYKŁADAMI).

Koordynator projektu: Bartłomiej Gerłowski
CZAS TRWANIA: STYCZEŃ – MARZEC 2021 (projekt zrealizowany on-line).

Zadaniem uczestników była realizacja prac plastycznych, które nie przedstawiają natury i nie wykazują podobieństwa do niej. Prace te miały odzwierciedlać charakter sztuki abstrakcyjnej, w której dzieło sztuki nie musi niczego pokazywać, naśladować ani opisywać. Odcinać się od arystotelesowskiej idei mimesis.

Podczas zajęć uczestnicy analizowali i wykorzystywali w swoich działaniach elementy formy plastycznej takie jak punkt, linia, symetria, proporcje, faktura, kontrast, kształt czy rytm, bowiem celem dzieła abstrakcyjnego jest już samo autonomiczne uporządkowanie tych elementów.

Prowadzący: Bartłomiej Gerłowski