O nas

Informacja o zakresie działalności SDK

Klikając na umieszczony poniżej klawisz "Czytaj dalej", otworzysz stronę informacyjną o zakresie działalności Staromiejskiego Domu Kultury. Znajdziesz tam krótki opis, w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, tłumaczenie tego tekstu na polski język migowy (PJM) w postaci filmu z lektorem PJM oraz tłumaczenie opisu na tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR). Zapraszamy.
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności internetowej strony firmowej Staromiejskiego Domu Kultury Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Staromiejskiego Domu Kultury – http://www.sdk.pl • Data publikacji strony internetowej: […]
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Raport dostępności

Poniżej publikujemy raport o stanie zapewniania dostępności złożony przez Staromiejski Dom Kultury w dniu 08.03.2021
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Polityka prywatności Staromiejskiego Domu Kultury

Jakie dane o Tobie zbieramy? Dane zbierane podczas rejestracjiAby skorzystać z niektórych funkcji naszego portalu należy się zarejestrować.Podczas rejestracji zapytamy Ciebie o Twój adres email. Dane zbierane automatycznie Podczas Twojej wizyty na naszej stronie internetowej, automatycznie zbierane są dane dotyczące Twojej wizyty, np. Twój adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Powyższe […]

Misja SDK

Staromiejski Dom Kultury tworzy gościnną przestrzeń do wspólnego działania, otwartą i wrażliwą na wszystkie ludzkie aktywności. Staramy się harmonijnie łączyć tradycję z nowoczesnością, profesjonalizm ze spontaniczną kreatywnością. Naszą misją jest pełna empatii, poszanowania indywidualności i odmienności człowieka działalność, budująca różnorodną, wielokulturową wspólnotę. Program SDK tworzony jest jako odpowiedź na potrzeby społeczności, przy zachowaniu uważności na zachodzące w nich zmiany.

Cele strategiczne

Skupienie się wokół edukacji kulturalnej i wychowaniu poprzez sztukę stworzenie warunków do podstawowej, ale wszechstronnej edukacji kulturalnej kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, przygotowanie świadomego odbiorcy i twórcy kultury rozwijanie umiejętności organizowania wolnego czasu stwarzanie warunków do indywidualnego rozwoju osobowości, do konfrontacji, oceny i wymiany doświadczeń, ujawniania talentów przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych środków przekazu […]

Zarys Historii Staromiejskiego Domu Kultury

Otwarty 22 lipca 1953 roku. W latach 1962-1987 działał pod patronatem ZMS/ZSMP. Od początku swojego istnienia był domem pracy twórczej młodych. Najciekawsze inicjatywy to m.in.: działalność Klubu „Krzywego Koła” (1955-1962), która wywołała duży wpływ na kształtowanie się opozycji wobec władzy komunistycznej (członkami klubu byli: J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuroń, A. Michnik, A. Małachowski, J. […]

HISTORIA BUDYNKU KAMIENICA BORNBACHOWSKA (WINKLEROWSKA)

Narożna ul. Celnej. 1449 wzmiankowany Dom drewniany, który Mikołaj Bornbach, złotnik, sprzedał swemu synowi Jerzemu; w posiadaniu tej rodziny prawie do połowy XVII w. Kamienica wzniesiona około 1451, wzmiankowana 1462, zapewne jednotraktowa (obecnie dwa przednie trakty). W XVI wieku parokrotnie przebudowywana, zapewne najpierw dodano tylny trakt, następnie podzielono i sklepiono piwnice frontowe oraz powiększono zabudowania […]
Odbudowa Starego Miasta 1952 r. Brukarze układają nową nawierzchnię Rynku.

Strona archiwalna

Pod adresem internetowym: www.old.sdk.pl, znajduje się dawna, dziś już archiwalna strona Staromiejskiego Domu Kultury (funkcjonująca w okresie 03.2015 – 03.2021).

Sklep

Kontakt