Informacja o zakresie działalności SDK

logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Staromiejski Dom kultury jest interdyscyplinarną instytucją kultury wspierającą rozwój warszawskich domów kultury, centrum edukacji, animacji i promocji stołecznych animatorek i animatorów kultury, edukatorek i edukatorów, artystek i artystów, aktywistek i aktywistów.

Obecnie realizujemy m.in. następujące działania:

 • Programy wzmacniania pracowników i pracowniczek warszawskich domów kultury,
 • Promocję poezji społecznie zaangażowanej, wspieranie niezależnych kolektywów wydawniczych, realizację wydarzeń artystycznych na przecięciu literatury, sztuk wizualnych i muzyki współczesnej,
 • Program rezydencji literackich m.st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Literacka i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury będący częścią ogólnopolskiego projektu Literary Residencies,
 • Projekty wystawiennicze - wystawy sztuki współczesnej w Galerii Promocyjnej SDK i przestrzeni publicznej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi,
 • Projekty i programy dla osób z Ukrainy i Białorusi,
 • Klub seniora „Wars i Sawa”,
 • Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami kultury działającymi w obszarach zainteresowania SDK-u.

Co możesz zrobić w Staromiejskim Domu Kultury:

 • jeśli pracujesz w warszawskim domu kultury, możesz wziąć udział w programach rozwijających umiejętności i wiedzę,
 • jeśli zajmujesz się kulturą lub tworzysz sztukę znajdziesz u nas pomoc i przyjazną przestrzeń do pracy,
 • możesz nawiązać kontakt z animatorami i pracować nad swoimi pomysłami,
 • możesz obejrzeć wystawę malarstwa, rysunku, rzeźby, fotografii lub innych sztuk,
 • możesz wziąć udział w spotkaniu z poetą, pisarzem, dziennikarzem, muzykiem, plastykiem lub innym ciekawym człowiekiem,
 • jeśli jesteś seniorem, możesz spotkać się z innymi seniorami, wysłuchać interesującego wykładu lub koncertu, wziąć udział w spacerach po Warszawie, a jeśli lubisz śpiewać możesz zapisać się do chóru i śpiewać z innymi,

W Staromiejskim Domu Kultury zawsze znajdziesz przyjazne miejsce i fachową pomoc, bez względu na to kim jesteś, jakie masz poglądy i skąd pochodzisz.

nazwa: Staromiejski Dom Kultury.
adres: Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa.
kontakt telefoniczny: 22 831 23 75.
kontakt e-mail: sekretariat@sdk.pl.
godziny otwarcia: 8:00 - 21.00.

Można również skorzystać z usługi Tłumacz Migam - należy kliknąć w graficzny symbol migających dłoni (ikona poniżej):

ikona tłumaczenia PJM online, kliknięcie w ikonę powoduje przejście na stronę usługi Migam

SDK działa nieprzerwanie od 22 lipca 1953 r.

Informacja o zakresie działalności SDK - do pobrania w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo [link; format: TXT; rozmiar: 3 KB]

Informacja o zakresie działalności SDK w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR [link; format: PDF, rozmiar 347 KB]

Poniżej możesz obejrzeć tłumaczenie informacji o zakresie naszej działalności na polski język migowy (PJM)

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności internetowej strony firmowej Staromiejskiego Domu Kultury Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Staromiejskiego Domu Kultury – http://www.sdk.pl • Data publikacji strony internetowej: […]
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Raport dostępności

Poniżej publikujemy raport o stanie zapewniania dostępności złożony przez Staromiejski Dom Kultury w dniu 08.03.2021
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.