Informacja o zakresie działalności SDK

Informacja o zakresie działalności SDK - do pobrania w postaci elektronicznego pliku zawierającego tekst odczytywalny maszynowo [link; format: .TXT; rozmiar: 2 KB]

nazwa: Staromiejski Dom Kultury.
adres: Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa.
kontakt telefoniczny: 22 831 23 75.
kontakt e-mail: sekretariat@sdk.pl.
godziny otwarcia: 8:00 - 21.00.

Staromiejski Dom kultury jest interdyscyplinarną instytucją kultury wspierającą rozwój warszawskich domów kultury, centrum edukacji, animacji i promocji stołecznych animatorek i animatorów kultury, edukatorek i edukatorów, artystek i artystów, aktywistek i aktywistów.

Obecnie realizujemy m.in. następujące działania:

  • Programy wzmacniania pracowników i pracowniczek warszawskich domów kultury,
  • Promocję poezji społecznie zaangażowanej, wspieranie niezależnych kolektywów wydawniczych, realizację wydarzeń artystycznych na przecięciu literatury, sztuk wizualnych i muzyki współczesnej,
  • Program rezydencji literackich m.st. Warszawy we współpracy ze Stowarzyszeniem Unia Literacka i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury będący częścią ogólnopolskiego projektu Literary Residencies,
  • Projekty wystawiennicze - wystawy sztuki współczesnej w Galerii Promocyjnej SDK i przestrzeni publicznej wraz z wydarzeniami towarzyszącymi,
  • Projekty i programy na rzecz dla osób z Ukrainy i Białorusi,
  • Klub seniora „Wars i Sawa”,
  • Współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami i instytucjami kultury działającymi w obszarach zainteresowania SDK-u.

SDK działa nieprzerwanie od 22 lipca 1953 r.

---

Informacja o zakresie działalności SDK w tekście łatwym do czytania i zrozumienia - ETR [plik do pobrania wkrótce]

Poniżej możesz obejrzeć tłumaczenie informacji o zakresie naszej działalności na polski język migowy (PJM) [film do obejrzenia wkrótce]

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kultury • Deklarację zaktualizowano: [2022-12-12] Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kultury – https://sdk.bip.um.warszawa.pl/. […]

Zarys Historii Wydarzenia Staromiejskiego Domu Kultury

Otwarty 22 lipca 1953 roku. W latach 1962-1987 działał pod patronatem ZMS/ZSMP. Od początku swojego istnienia był domem pracy twórczej młodych. Najciekawsze inicjatywy to m.in.: działalność Klubu „Krzywego Koła” (1955-1962), która wywołała duży wpływ na kształtowanie się opozycji wobec władzy komunistycznej (członkami klubu byli: J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuroń, A. Michnik, A. Małachowski, J. […]