(arch.) BAJKOTERAPIA

Napisz własną bajkę terapeutyczną.

Bajkoterapia jest działem biblioterapii, dziedziny, która widzi literaturę jako narzędzie terapii i regulacji systemu nerwowego i psychiki człowieka.
Skierowana jest do najmłodszych odbiorców - dzieci, a czasami również do młodzieży.
Opiera się na tekstach dostosowanych do wiedzy, zainteresowań oraz rozwoju emocjonalnego i poznawczego najmłodszych odbiorców.

Na kurs (realizacja podczas spotkań stacjonarnych w SDK: 4-5.03; 18-19.03; 1-2.04; 15-16.04; w godz. 10.00-15.00) zaprosiliśmy tych, którzy poszukiwali wiedzy o dobieraniu, interpretowaniu literatury dla dzieci oraz chcieli spróbować tworzyć opowieści dla najmłodszych lub wraz z nimi.

Zaprosiliśmy do udziału rodziców, nauczycieli, animatorów kultury i inne osoby, które pragnęły poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie bajki jako tekstu inspirującego do innowacyjnego myślenia i przeżywania głębokich emocji

Uczestnicy i uczestniczki kursu dowiedzieli się, po jakie tytuły warto sięgnąć w pracy z młodymi czytelnikami oraz w jaki sposób przeprowadzić działania biblioterapeutyczne.
Eksperymentowali z technikami ilustratorskimi, psychologicznymi i literackimi sposobami budowania bohatera i jego przygód, a to wszystko w atmosferze grupowej wymiany refleksji, doświadczeń przy wsparciu doświadczonych specjalistów.

Uczestnicy Kursu Bajkoterapii, na jego zakończenie, samodzielnie pisali oraz ilustrowali krótkie bajki. Motywami bajek / baśni były problemy, które autorki i autor dostrzegli w swoim środowisku pracy z dziećmi lub w najbliższym otoczeniu rodzinno-towarzyskim.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane teksty zainspirują czytelników (słuchaczy) do tworzenia własnych opowieści.


Oto efekty ich pracy:

Zgodnie z zasadą "uczymy się przez działanie" przygotowaliśmy dla uczestników i uczestniczek formę nauki opartą na indywidualnym i zespołowym działaniu; przekładaną solidną dawką wiedzy i zadaniami praktycznymi oraz wzajemnymi inspiracjami; otwieraniem wyobraźni i analizą powstałych dzieł.

Kurs poprowadziły:
Karolina Domańska - polonistka, pedagog specjalny. Realizuje liczne projekty mające na celu aktywizację zawodową oraz rewalidację i rehabilitację osób niepełnosprawnych. Jest członkiem zespołu naukowego badającego zaburzenia w czytaniu oraz pisania dzieci niewidomych. Finalizuje doktorat.
dr Anna Zielińska -pedagog, artystka, rzeźbiarka. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie: komunikacja interpersonalna, psychorysunek, rzeźba, arteterapia, rysunek, socjoterapia.
Celina Kamecka-Antczak - filozofka i pedagożka. Doktorantka w Instytucie Nauk Pedagogicznych UMK. Autorka trzech innowacji społecznych z zakresu edukacji i włączenia społecznego osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Kontakt do koordynatorki kursu: malgorzata.graczyk@sdk.pl / tel. 501754916

Pełen Program kursu znajdziesz tu: pobierz PDF [plik *.pdf; 262KB]

1 obraz w galerii artykułu (arch.) BAJKOTERAPIA
1 / 1