(arch.) DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH

Informacja archiwalna

Ideą Klubu jest pokazywanie filmów nie mieszczących się w powszechnej ofercie kinowej i telewizyjnej, obrazów zróżnicowanych i niebanalnych w swej treści, formie oraz stylistyce. Program spotkań obejmuje projekcję filmu a następnie dyskusję z twórcą danego obrazu lub autorytetem w dziedzinie kinematografii bądź poruszanego problemu. Klub był organizatorem 8  edycji Konkursu Reportażu Amatorskiego, realizowanego w partnerstwie z Instytutem Reportażu oraz Fundacją Sztuki Art.-House.

Spotkania we wtorki, w godz. 19.00-22.00,

osoba prowadząca : Paulina Zając

Piwnica Largactil w Staromiejskim Domu Kultury, Rynek Starego Miasta 2

1 obraz w galerii artykułu (arch.) DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH
2 obraz w galerii artykułu (arch.) DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH
1 / 2