(arch.) Warsztaty Sztuki Zmiany „Kobieta dla siebie”

Termin: 28.04-16.06.2021 \ Środy, godz. 19.30-21.00 (czasu UK)

Zajęcia zrealizowane za pomocą ZOOM. Warsztaty przeznaczone były dla kobiet z polonii w Wielkiej Brytanii.
Celem warsztatów było zainspirowanie zmian w sposobie własnego myślenia i działania – zmian, które pozwoliłyby uczestniczkom na samodzielną pracę nad sobą.

Organizatorzy:
Staromiejski Dom Kultury, Warszawa, Rynek St. Miasta 2
Koordynatorka: dr Małgorzata Graczyk malgorzata.graczyk@sdk.pl; tel. +48 501 754 916
LUDEK Polish Community Group
Koordynatorka: Zuzka Hilton ludekpcg@gmail.com; dzięki dofinansowaniu z Cronfa Gymunedol Community Fuod

1 obraz w galerii artykułu (arch.) Warsztaty Sztuki Zmiany „Kobieta dla siebie”
1 / 1