WOLONTARIAT

osoba prowadząca : Paulina Zając

Grupa wolontariuszy działa już od października 2010 roku aktywnie wspierając działalność Staromiejskiego Domu Kultury jak również angażuje się i inicjuje różnorodne projekty także na arenie międzynarodowej.

Zapraszamy do naszej grupy osoby aktywne, otwarte, kreatywne, zainteresowane działalnością kulturalną w tym tematyką wielokulturową, organizacją wydarzeń oraz gotowe do współpracy z różnymi grupami wiekowymi od dzieci po seniorów (m.in. opowiadanie dzieciom bajek z różnych stron świata).

Oferujemy elastyczny czas realizacji zadań, umowę o wolontariacie, zaświadczenie o odbytym wolontariacie, szansę zdobycia doświadczenia w zakresie organizacji wydarzeń, uczestnictwa w rozwojowych szkoleniach, warsztatach i inicjatywach (w tym międzynarodowych) możliwość realizacji inicjatyw własnych przy naszym wsparciu.

Osoby zainteresowane realizacją własnych inicjatyw i sprawdzenia swoich sił w zakresie koordynacji projektów zapraszamy do udziału w programie mentoringowy KREATYWNY WOLONTARIAT. Główną ideą programu jest inspirowanie działań artystycznych i kulturalnych oraz różnorodnych form spędzania czasu wolnego a także stwarzanie pola dla realizacji potencjału kreatywnego i rozwijania umiejętności uczestników programu.

Program skierowany do osób interesujących się działaniami wolontaryjnymi zarówno mających już doświadczenie na tym polu jak też dopiero zaczynających przygodę z wolontariatem. Oczekujemy ciekawych pomysłów bardziej niż doświadczenia organizacyjnego. Osoby bez doświadczenia w realizowaniu projektów i pisaniu wniosków mogą skorzystać z indywidualnych sesji mentoringowych. Istnieje też możliwość indywidualnego lub grupowego spotkania informacyjno-doradczego przed złożeniem wniosku.

Priorytetowo traktowane będą projekty obejmujące działania edukacyjno-animacyjne, stymulujące kreatywność i aktywizujące twórczo uczestników reprezentujących wszystkie grupy wiekowe i społeczne, ze szczególnym uwzględnieniem działań międzykulturowych.

Nabór wniosków ma charakter ciągły – odbywa się do 25. dnia każdego miesiąca natomiast ogłoszenie wyników w pierwszym tygodniu miesiąca następującego po zgłoszeniu. Maksymalny budżet jednego projektu to 3000 zł.

Kontakt: Paulina Zając, paulina.zajac@sdk.pl

Dotychczas,  w ramach programu Kreatywny Wolontariat realizowane są projekty:

  • „O Polsce po Polsku – cykl zajęć dla obcokrajowców”- prowadzony przez Samira Saadi
  • „Mama, tata – jestem ciekaw świata”- prowadzony przez Adrianę Palińską-Saadi
  • „Wyjścia poza. Poza wyjścia”- prowadzony przez Magdę Żarnawską
  • Sztuka Integracji - prowadzony przez Patrycję Kozieł
  • Warsztaty kulturowo-językowe suahili - prowadzony przez Martę Białkowską;
  • Kampinos - Let's go! Let's see! Let's admire! - prowadzony przez Samira Saadi.
  • Świat w rękodziele zaklęty – cykl warsztatów międzykulturowych prowadzony przez Adrianę Palińską-Saadi
  • Dźwięki kultury. Multidyscyplinarne warsztaty artystyczne dla dzieci - prowadzony przez Tomasza Woźniaka

1 obraz w galerii artykułu WOLONTARIAT
2 obraz w galerii artykułu WOLONTARIAT
1 / 2