JULIA KRUPA | UCZYNIĆ NIEWIDZIALNE WSPÓLNOTĄ – Wystawa w ramach Nagrody Inicjatywy Entry
12.4 — 25.5.24