Inne oblicze migracji ukraińskiej do Polski

19.5 — 19.5.22 / G.19:00

Staromiejski Dom Kultury we współpracy z Ukraińskim Domem w Warszawie, zapraszają na spotkanie, które odbędzie się w czwartek 19 maja o godz. 19.00 – transmisja spotkania live na Facebook Staromiejskiego Domu Kultury

Od 2013/2014 roku obserwujemy zjawisko nasilenia się migracji obywateli Ukrainy do Polski. Przyczyną tego stała się Rewolucja Godności, aneksja Krymu i agresja rosyjska na wschodnich terenach Ukrainy. „Nowa fala” migracji z Ukrainy do Polski stała się efektem wieloletniego trendu reorientacji migracji zarobkowej Ukraińców z kierunku wschodniego (do Rosji) na zachodni (do UE, przede wszystkim do Polski). Zgodnie z danymi GUS stanem na 1 marca 2020 roku w Polsce przebywało 1 mln 391 tys. obywateli Ukrainy.

24 lutego bieżącego roku w wyniku rozszerzenia przez Rosję działań wojennych w Ukrainie, prowadzonych od ośmiu lat, na całe jej terytorium, miliony Ukraińców stały się uchodźcami.

Jak podaje ONZ, łącznie Ukrainę od 24 lutego opuściło już ponad 5,264 mln osób. Biuro wysokiego komisarza ds. uchodźców ONZ prognozuje, że na terytorium Unii Europejskiej będzie wkrótce znajdowało się nawet do 6,5 mln, a może nawet 7 mln osób z Ukrainy.

Zgodnie z danymi Straży Granicznej na dzień 5 maja od 24 lutego granicę polsko-ukraińską przekroczyły już 3,16 mln migrantów wojennych z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci.

W trakcie spotkania porozmawiamy o tym:

-jak wyglądała migracja ukraińska przed 24 lutym bieżącego roku;

-jak się zmieniła po agresji Rosji;

- dlaczego Polska stała się głównym miejscem, gdzie uchodźczynie i uchodźcy szukają schronienia;

-jakie są tendencje, potencjał oraz zagrożenia tej fali migracyjnej;

- jaka jest perspektywa uchodźczyń i społeczeństwa przyjmującego;

- jakie są potrzeby uchodźczyń;

- jakie długofalowe działania są niezbędne do zarządzania sytuacją.

Spotkanie poprowadzi:

Ivanna Kyliushyk – politolożka, badaczka, łączy działalność naukową z działalnością w sektorze pozarządowym. Zajmuje się badaniami dotyczącymi problematyki współczesnych procesów migracyjnych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą migracji ukraińskiej, inkluzji i partycypacji politycznej cudzoziemców, polityk migracyjnych i integracyjnych. Ukończyła studia magisterskie w Ukrainie i Polsce. Obecnie jest doktorantką na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. W Akademii Leona Koźmińskiego jest stypendystką w projekcie badawczym „BigMig: Cyfrowe i analogowe ślady migrantów w dużych i małych zbiorach danych oraz zdolności ludzkie”, jest członkinią Centrum Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością (CRASH). Wykonawczyni w projektach: „MIMY – Upodmiotowienie poprzez płynną integrację młodych migrantów w trudnych warunkach życiowych”, „Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19” oraz „Szczepienia imigrantów przeciwko COVID_19: stan obecny, perspektywy, wyzwania”. Działaczka społeczna, od 2015 roku współpracuje z Fundacją „Nasz Wybór”, gdzie koordynuje działalność Ukraińskiego Domu w Warszawie.

1 obraz w galerii artykułu Inne oblicze migracji ukraińskiej do Polski
1 / 1