PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - NABÓR

28.2.23

Przed nami kolejna edycja Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury. Otwieramy nabór na tutoring, superwizje zespołowe i konsultacje psychologiczne.
Zapraszamy do zgłoszeń poprzez formularze. Nabór jest otwarty do wyczerpania miejsc.

Program skierowany jest do pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich DK (w tym Dyrektorów i Dyrektorek), którzy_re zajmują się: animacją kultury, programem instytucji, pracą projektową, promocją wydarzeń i wizerunkiem, kontaktami z odbiorcami działań, zajęciami stałymi i dotyczy osób z każdego szczebla hierarchii instytucji.

GŁÓWNY MODUŁ PROGRAMU:

TUTORING DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY to metoda indywidualnej pracy rozwojowej dopasowanej do pracowników i pracowniczek DK. Tutor_ka lub mentor_ka w czasie 10-godzinnego procesu pracy indywidualnej będzie towarzyszyć pracownikowi_czce, dzielić się własnym doświadczeniem, służyć radą, zadawać pytania i słuchać. Pomoże opracować strategie działania i plany, a także rozwiązania problemów. Zadaniem tutora będzie przede wszystkim pomoc w rozwoju i wsparcie w pójściu o krok dalej w bieżących procesach zawodowych.

Realizowany będzie on w dwóch turach:

 • I nabór – marzec-lipiec
 • II nabór – sierpień-grudzień

O tutora można aplikować indywidualnie przez wypełnienie formularza i rozmowę indywidualną, pozwalającą dobrać tutora do osoby, która się zgłasza i jej konkretnych potrzeb czy kierunków w jakich chce się rozwijać.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu trzech tygodni od daty nadesłania formularza.

MODUŁY TOWARZYSZĄCE:

SUPERWIZJE GRUPOWE DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY

Superwizje to spotkania rozwojowe, podczas których w bezpiecznej przestrzeni i przy udziale superwizora_ki grupa będzie mogła wspólnie zastanowić się nad wyzwaniami codziennej pracy czy relacjom w zespole. W trakcie superwizji pracowniczki i pracownicy domów kultury będą mogły_li podzielić się swoimi doświadczeniami, porozmawiać o wyzwaniach i trudnościach swojej pracy, dać sobie czas na refleksje na temat komunikacji, kultury pracy, bądź pracować nad rozwiązaniem konkretnej trudności zespołowej. Superwizja porusza wewnętrzne sprawy zespołu, a nie skupia się na ocenie funkcjonowania całej instytucji. Wszystkie osoby, których dotyczy temat spotkania powinny być na nim obecne (mogą być to też osoby kierujące zespołem). Wybrane zespoły odbędą dwa 2-godzinne spotkania.

Cele superwizji:

 • przyjrzenie się konkretnemu obszarowi działania zespołu, np. komunikacji bądź relacjom w zespole,
 • pogłębienie refleksji na temat wspólnego działania,
 • wzmocnienie kompetencji zespołów i kompetencji indywidualnych pracowników i pracowniczek DK,
 • wspieranie efektywnej pracy,
 • integracja zespołów,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu.

Moduł realizowany będzie w dwóch turach:

 • I nabór – marzec-lipiec
 • II nabór – sierpień-grudzień

W 2023 roku w ramach Programu Wzmacniania Pracowników i Pracowniczek Warszawskich Domów Kultury z superwizji będą mogły skorzystać grupy (1-8 osób). Zespół rozumiany jest jako dział funkcjonujący często w strukturze domu kultury, ale także jako grupa ludzi powołana do konkretnego zadania np. w ramach jednego projektu. Przyjmujemy zgłoszenia także od zespołów, które odbyły superwizje w 2022 r. Zespół zgłasza jego reprezentant lub reprezentantka.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu trzech tygodni od daty nadesłania formularza.


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE DLA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY

Ostatnie dwa lata były dla wielu pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury czasem wzmożonego napięcia oraz stresu spowodowanego trudnościami w organizacji i realizacji swoich obowiązków zawodowych. Pandemia, kryzys ekonomiczny, wojna w Ukrainie i związane z nią wyzwania mogą zagrażać poczuciu bezpieczeństwa, potęgować stres i wystawiać na próbę umiejętności regulacji emocji.
Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i elastyczności psychologicznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek domów kultury, w 2023 roku planujemy kontynuować możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonego przez psycholożkę o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej.

Moduł realizowany będzie w dwóch turach:

 • I nabór – marzec-lipiec
 • II nabór – sierpień-grudzień

Konsultacja psychologiczna przewidziana jest jako 50-minutowe jednorazowe spotkanie, osadzone w kontekście wsparcia psychologicznego. Tematyka konsultacji nie jest ograniczona, to klient_ka wskazuje na potrzeby, które wyznaczają kierunek spotkania. Z uwagi na jednorazowy charakter, konsultacji nie poprzedza wywiad terapeutyczny; może zawierać elementy psychoedukacji, pracy nad konkretną umiejętnością, klaryfikacją wartości i potrzeb, radzeniem sobie z konfliktem lub być po prostu miejscem jakościowego spotkania z samą_mym sobą.

Konsultacje stacjonarne odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2). W razie utrudnień związanych z dostępnością architektoniczną prosimy o informację w sekcji Uwagi w zgłoszeniu lub rezerwację konsultacji online.

Konsultacje psychologiczne mają charakter poufny, a psycholożkę obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że żadna informacja, pozwalająca zidentyfikować klienta/tkę (z wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia) nie zostanie przekazana osobom trzecim. W celach sprawozdawczych zostanie stworzony raport ewaluacyjny, zawierający ogólny opis procesu przeprowadzania konsultacji, wymiar godzinowy i główne trudności, z którymi borykają się pracownicy/czki DK, z wyłączeniem jakichkolwiek danych personalnych, które pozwoliłby zidentyfikować klienta/tkę. Dane i informacje o osobach korzystających z usług nie będą ujawniane i udostępniane osobom nieupoważnionym, są gromadzone dla celów statystycznych i badawczych, co pozwoli na konstruowanie i udoskonalanie oferty odpowiadającej realnym potrzebom.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch-trzech tygodni od daty nadesłania formularza.

Więcej informacji o Programie

1 obraz w galerii artykułu PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - NABÓR
2 obraz w galerii artykułu PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - NABÓR
3 obraz w galerii artykułu PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - NABÓR
4 obraz w galerii artykułu PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - NABÓR
5 obraz w galerii artykułu PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - NABÓR
6 obraz w galerii artykułu PROGRAM WZMACNIANIA PRACOWNICZEK I PRACOWNIKÓW WARSZAWSKICH DOMÓW KULTURY - NABÓR
1 / 6