Świadome budowanie kultury organizacyjnej - warsztaty kompetencyjne dla pracowniczek_ów DK w ramach Programu Wzmacniania.

17.5.23 / G.10:00

Zapraszamy na kolejne w tym roku warsztaty:

Świadome budowanie kultury organizacyjnej - warsztaty kompetencyjne dla pracowniczek_ów DK w ramach Programu Wzmacniania.

Informacja o warsztatach:

Kultura organizacyjna jest tym czym w instytucji oddychasz na co dzień – wyznacza niepisane wymogi zachowania, opisuje normy, wartości, sposoby komunikowania się, rytuały, mity i tabu.
Jaka kultura organizacyjna funkcjonuje w twojej instytucji kultury? Jak budujesz kulturę organizacyjną w zespołach realizujących projekty? Jak świadomie budować kulturę, która zachęca do współodpowiedzialności, zaangażowania i gotowości do zmian?

Podczas warsztatów przyjrzymy się elementom, które tworzą kulturę w waszych instytucjach (w szczególności: spotkania, komunikacja, przepływ informacji, styl zarządzania i podejmowania decyzji) oraz poznamy różne profile kultur organizacyjnych.

Pokażę zestaw rozwiązań i procedur realizowanych w różnych instytucjach, poszukamy sposobów na wdrożenie ich do realiów waszych instytucji. Poinspirujemy się naukami płynącymi z podejścia Lean Managment, organizacji uczącej się Petera Senge i współczesnych biznesowych pomysłów dotyczących budowania kultury organizacyjnej po doświadczeniach pandemii.

Kiedy?
17 maja godz. 10.00-14.30

Warsztaty odbędą się w Staromiejskim Domu Kultury w ramach Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 25 osób.

Prowadząca:
Lena Rogowska-Lewandowska
„Jestem trenerką równościową i facylitatorką. Od kilkunastu lat współpracuję z instytucjami (biznes, uczelnie wyższe, kultura, NGO) ucząc przeciwdziałania dyskryminacji i czerpania korzyści z różnorodności. Łączę Porozumienie bez Przemocy z podejściem antydyskryminacyjnym.”

Formularz będzie czynny od 28 kwietnia godz. 10.00 ( do 28.04 zdecydujecie wewnątrz zespołów, kto z Was skorzysta z warsztatu) do 15 maja godz. 12.00.

Ważne! Na warsztaty zapraszamy szczególnie osoby mające wpływ na kulturę organizacyjną pracy, pełniące funkcje koordynacyjne, kierownicze i dyrektorskie, zarządzające pracą zespołu.

Potwierdzenie zapisu na listę uczestniczek/ów wysłane zostanie mailowo w ciągu dwóch dni/trzech (roboczych) od daty nadesłania formularza.

///

Link do wydarzenia na fb - https://www.facebook.com/events/6268309599921174

1 obraz w galerii artykułu Świadome budowanie kultury organizacyjnej - warsztaty kompetencyjne dla pracowniczek_ów DK w ramach Programu Wzmacniania.
1 / 1