Terminy na konsultacje psychologiczne | Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury

1.7.24

Drogie koleżanki, drodzy koledzy,

mamy dwa terminy konsultacji psychologicznych 11 i 12 lipca (od 10.00 do 14.00).

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch do trzech tygodni od daty nadesłania formularza.

Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i elastyczności psychologicznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek domów kultury, w 2024 roku planujemy kontynuować możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz treningu elastyczności psychologicznej, prowadzonego przez psycholożkę o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej i psychoterapeutkę w trakcie szkolenia. 


Proponujemy następujące formy spotkań:

  • pojedynczą indywidualną konsultację psychologiczną z możliwością kontynuacji do dwóch spotkań, jeśli obopólnie uznamy to za zasadne 
  • trening elastyczności psychologicznej w ramach indywidualnej konsultacji psychologicznej, realizowany podczas dwóch cotygodniowych spotkań


Konsultacje psychologiczne to forma spotkania z psycholożką o charakterze wsparciowo-psychoedukacyjnym, nakierowanym na bieżące trudności, doświadczanych w dowolnych dziedzinach życia. 

Konsultacje treningowe polegają na praktycznym przećwiczeniu wybranej umiejętności, składającej się na elastyczność psychologiczna – to zdolność do pełnego kontaktu z doświadczeniem, chwilą obecną, myślami i uczuciami, przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od prób ich kontroli czy redukcji. Długoterminowe kształtowanie elastyczności przekłada się na podejmowanie decyzji zgodnych z wartościami i adekwatną zmianę zachowania. 

Konsultacje stacjonarne trwają 50 minut i odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2).
W razie utrudnień związanych z dostępnością architektoniczną prosimy o informację w sekcji Uwagi w zgłoszeniu lub rezerwację konsultacji online.

Konsultacje psychologiczne mają charakter poufny, a psycholożkę obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że żadna informacja, pozwalająca zidentyfikować klienta/tkę (z wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia) nie zostanie przekazana osobom trzecim. W celach sprawozdawczych zostanie stworzony raport ewaluacyjny, zawierający ogólny opis procesu przeprowadzania konsultacji, wymiar godzinowy i główne trudności, z którymi borykają się pracownicy/czki DK, z wyłączeniem jakichkolwiek danych personalnych, które pozwoliłby zidentyfikować klienta/tkę. Dane i informacje o osobach korzystających z usług nie będą ujawniane i udostępniane osobom nieupoważnionym, są gromadzone dla celów statystycznych i badawczych, co pozwoli na konstruowanie i udoskonalanie oferty odpowiadającej realnym potrzebom.


Konsultacje rozpoczynamy od marca 2024.Więcej o Programie Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury: https://sdk.pl/projekty/program-wzmacniania-pracowniczek-i-pracownikow-warszawskich-domow-kultury/

1 obraz w galerii artykułu Terminy na konsultacje psychologiczne | Program Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
1 / 1