Nabór na konsultacje psychologiczne w Programie Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury

14.2.24

Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i elastyczności psychologicznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek domów kultury, w 2024 roku planujemy kontynuować możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych oraz treningu elastyczności psychologicznej, prowadzonego przez psycholożkę o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej i psychoterapeutkę w trakcie szkolenia.

Proponujemy następujące formy spotkań:

  • pojedynczą indywidualną konsultację psychologiczną z możliwością kontynuacji do dwóch spotkań, jeśli obopólnie uznamy to za zasadne
  • trening elastyczności psychologicznej w ramach indywidualnej konsultacji psychologicznej, realizowany podczas dwóch cotygodniowych spotkań

Konsultacje psychologiczne to forma spotkania z psycholożką o charakterze wsparciowo-psychoedukacyjnym, nakierowanym na bieżące trudności, doświadczanych w dowolnych dziedzinach życia.

Konsultacje treningowe polegają na praktycznym przećwiczeniu wybranej umiejętności, składającej się na elastyczność psychologiczna – to zdolność do pełnego kontaktu z doświadczeniem, chwilą obecną, myślami i uczuciami, przy jednoczesnym powstrzymywaniu się od prób ich kontroli czy redukcji. Długoterminowe kształtowanie elastyczności przekłada się na podejmowanie decyzji zgodnych z wartościami i adekwatną zmianę zachowania.

Konsultacje stacjonarne trwają 50 minut i odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2).

W razie utrudnień związanych z dostępnością architektoniczną prosimy o informację w sekcji Uwagi w zgłoszeniu lub rezerwację konsultacji online.

Konsultacje psychologiczne mają charakter poufny, a psycholożkę obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że żadna informacja, pozwalająca zidentyfikować klienta/tkę (z wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia) nie zostanie przekazana osobom trzecim. W celach sprawozdawczych zostanie stworzony raport ewaluacyjny, zawierający ogólny opis procesu przeprowadzania konsultacji, wymiar godzinowy i główne trudności, z którymi borykają się pracownicy/czki DK, z wyłączeniem jakichkolwiek danych personalnych, które pozwoliłby zidentyfikować klienta/tkę. Dane i informacje o osobach korzystających z usług nie będą ujawniane i udostępniane osobom nieupoważnionym, są gromadzone dla celów statystycznych i badawczych, co pozwoli na konstruowanie i udoskonalanie oferty odpowiadającej realnym potrzebom.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone w ciągu dwóch do trzech tygodni od daty nadesłania formularza.
Po zgłoszeniu umówimy datę i godzinę spotkania.
Konsultacje rozpoczynamy od marca 2024.

Wydarzenie na fb: https://fb.me/e/1EZadadig

1 obraz w galerii artykułu Nabór na konsultacje psychologiczne w Programie Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
2 obraz w galerii artykułu Nabór na konsultacje psychologiczne w Programie Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury
1 / 2