Kontakt

SDK

Staromiejski Domu Kultury
Samorządowa Instytucja Kultury
Miasta Stołecznego Warszawy
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa

NIP: 526-025-16-58
Regon: 000278646
RIK: RIK/6/2000/SPW

Nr konta: mBank S. A.
41 1140 1010 0000 2917 3400 1001
Podczas wykonywania przelewu,
prosimy o podawanie nazwy zajęć,
których dotyczy wpłata oraz imienia
i nazwiska uczestnika zajęć.

Sekretariat

Agnieszka Gołąbek
(+48) 22 831 23 75
sekretariat@sdk.pl

Bianka Pietrzycka
(+48) 22 831 23 75
sekretariat@sdk.pl

Kasa czynna:
od poniedziałku
do piątku w godzinach
10.00-14.00.

Dyrekcja

Marcin Jasiński
Dyrektor SDK
(+48) 22 831 23 75
marcin.jasinski@sdk.pl

Katarzyna Moskalewicz
zastępczyni Dyrektora
(+48) 22 831 23 75
katarzyna.moskalewicz@sdk.pl

Dział programowy

Anna Sadowska
p.o. kierowniczki
(+48) 880 787 824
anna.sadowska@sdk.pl

Małgorzata Graczyk
(+48) 22 831 23 75
malgorzata.graczyk@sdk.pl

Paulina Zając
(+48) 22 831 23 75
paulina.zajac@sdk.pl

Marek Bartkowicz
(+48) 22 831 23 75
marek.bartkowicz@sdk.pl

Grzegorz Jasiński
Klub Seniora „Wars i Sawa”
(+48) 22 831 23 75
grzegorz.jasinski@sdk.pl

Piotr Sobieniak
(+48) 22 831 23 75
piotr.sobieniak@sdk.pl

Galeria Promocyjna

Kaja Werbanowska
kuratorka
(+48) 22 831 99 31
galeriapromocyjna@sdk.pl

Michalina Sablik
(+48) 22 831 99 31
michalina.sablik@sdk.pl

Anna Zarzycka
(+48) 22 831 23 75
anna.zarzycka@sdk.pl

Projekty i programy strategiczne

Arkadiusz Gruszczyński
administrator projektu – koordynator
(+48) 22 831 23 75
arkadiusz.gruszczynski@sdk.pl

Paulina Andruczyk
administratorka projektu – koordynatorka
(+48) 880 787 821
paulina.andruczyk@sdk.pl

Dział finansowo-księgowy

Urszula Adamczyk
główna księgowa
+(48) 22 831 74 74 
urszula.adamczyk@sdk.pl

Izabella Zakrzewska
zastępczyni głównej księgowej
+(48) 22 831 74 74 
izabella.zakrzewska@sdk.pl

Kadry i płace

Edyta Wielińska
+(48) 22 831 74 74 
edyta.wielinska@sdk.pl

Dział administracyjno-techniczny

Piotr Pieńkowski
p.o. kierownika
(+48) 22 831 17 15
(+48) 604 777 155
piotr.pienkowski@sdk.pl

Bogusław Wojciechowski
p.o. z-cy kierownika
(+48) 22 831 23 75
(+48) 609 703 311
boguslaw.wojciechowski@sdk.pl

Władysław Garstka
(+48) 22 831 17 15
(+48) 601 355 084
wladyslaw.garstka@sdk.pl

Archiwum

Monika Sobieniak
(+48) 22 831 23 75
monika.sobieniak@sdk.pl