Wyniki Nagrody ENTRY 2024

25.4.24

Ogłaszamy wyniki Konkursu Inicjatywy Entry 2024 organizowanego przez Inicjatywę Entry, Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Galerię Promocyjną.

Wyboru dokonała komisja w składzie: dr hab. Maciej Aleksandrowicz, prof. Uczelni, Pani Prorektor dr hab. Barbara Kowalewska, prof. Uczelni, Kinga Cieplińska, Paweł Gieryński, Aleksander Hudzik, Magda Lipska, prof. Tomasz Milanowski, Piotr Policht, Dariusz Wasylkowski, Kaja Werbanowska.

Dwie równoległe pierwsze nagrody w wysokości 18 000 zł oraz wystawę w Galerii Promocyjnej w 2025 roku przyznajemy:

  • Pani Zuzannie Kozłowskiej, absolwentce Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za łączenie języków, wydobywanie opowieści z osobliwych materiałów, umiejętność współpracy i szczerość!
  • Panu Łukaszowi Sawickiemu, absolwentowi Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie za łączenie niebanalnej refleksji filozoficznej z oryginalnym językiem malarskiej kreacji.

Zuzanna Kozłowska (1997) ma już na swoim koncie kilka ważnych wystaw, między innymi dwie wystawy zrealizowane w zeszłym roku w warszawskiej galerii Turnus. Tam ujawniła się jej wrażliwość na działanie natury, talent do odszukiwania przedmiotów codziennego użytku, czy głęboka świadomość współpracy z innymi osobami artystycznymi, którą Kozłowska uważa za jeden z filarów swojej własnej twórczości. Z działań artystki promieniuje poetyka i subtelny humor, który, jak można mniemać rozwijała w pracowni Wojciecha Bąkowskiego. W sztuce Kozłowskiej widać poszukiwanie własnego głosu i języka, który nie szuka łatwych rozwiązań, nie ogląda się na merkantylną, salonową czy nawet ideologiczną przychylność. Nagroda dla Kozłowskiej, to też nagroda za szczerość, z którą pisze o trudach bycia artystką u progu kariery.

Łukasz Sawicki (1996) uzyskał pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie na najlepszy dyplom polskich państwowych uczelni artystycznych – ArtNoble 2023. W swojej twórczości skupia się na filozoficzno- kulturowych aspektach nowoczesności w zderzeniu z ponowoczesnością, łączy niebanalną refleksję filozoficzną z oryginalnym językiem malarskiej kreacji, rozwijając przy tym wątki i motywy napisanej przez niego powieści Milczenie Sokratesa jest stanowczo przeceniane. Historię unistycznego postpaństwa, artysta traktuje jako pretekst do komentarza współczesnych zjawisk i przemian społeczno-politycznych zachodzących w skali globalnej. Łukasz Sawicki z impetem wkroczył na rodzimą i zagraniczną scenę artystyczną. Brał udział w wystawach m.in. w Poznaniu, Warszawie, Kolonii i Bonn.

Gratulujemy!

1 obraz w galerii artykułu Wyniki Nagrody ENTRY 2024
1 / 1