(arch.) Arteterapia w pracy z seniorami | kurs doskonalący

„ARTETERAPIA W PRACY Z SENIORAMI”
10-godzinny kurs doskonalący

Termin kursu: 20-21 lutego 2021 (zrealizowany)

Kurs przeznaczony był dla osób prowadzących zajęcia wspierające psychospołecznie i kulturalnie seniorów w domach kultury i innych ośrodkach pracy z osobami powyżej 60 roku życia. Nie była wymagana wiedza z zakresu arteterapii, ale na pewno posiadanie jej ułatwi zdobycie kompetencji projektowania zajęć dla seniorów.
Natomiast pożądaną była podstawowa wiedza o procesie starzenia: możliwościach i ograniczeniach psychicznych, społecznych, fizycznych seniorów.

Cel podstawowy: Poznanie specyfiki pracy arteterapeutycznej z grupą osób powyżej 60 roku życia.

1 obraz w galerii artykułu (arch.) Arteterapia w pracy z seniorami | kurs doskonalący
2 obraz w galerii artykułu (arch.) Arteterapia w pracy z seniorami | kurs doskonalący
1 / 2