Fundusz Edukacji Ekologicznej

Czym będzie Fundusz Edukacji Ekologicznej?

Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej oraz Staromiejski Dom Kultury we współpracy z Biurem Kultury uruchamiają Fundusz Edukacji Ekologicznej. Fundusz ten, jest wzorowany na Funduszu Edukacji Kulturalnej, który od lat przyczynia się do rozwijania lokalnych inicjatyw kulturalnych. W ostatnim czasie coraz bardziej wybijającym się tematem w ramach działań edukacyjno-kulturalnych jest ekologia, a w szczególności zmiana klimatu. To stało się inspiracją do stworzenia odrębnego Funduszu, który będzie finansował lokalne działania promujące kształtowanie postaw proekologicznych.


Jak będzie działał fundusz?

Fundusz jest finansowany ze środków Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej. Operatorem funduszu będzie Staromiejski Dom Kultury. SDK przygotował, we współpracy z BOPiPK, regulamin funduszu. BOPiPK przekazał na marcowej sesji Rady m.st. Warszawy środki finansowe w wysokości 150 000 zł do SDK na realizację zadania. W pierwszej edycji funduszu planowane jest przyznanie grantów w wysokości do 15 000 zł na lokalne działania z zakresu szeroko rozumianej ekologii ze szczególnym uwzględnieniem działań proklimatycznych. Przy dużej skali zainteresowania Funduszem jest możliwe przyznanie dodatkowych środków. Pierwsza edycja funduszu jest dedykowana dzielnicowym instytucjom kultury (domy kultury, biblioteki) oraz organizacjom pozarządowym. W kolejnych edycjach grono podmiotów może być rozszerzone.


Czemu ma służyć Fundusz Edukacji Ekologicznej?

Fundusz wspiera edukację ekologiczną poprzez realne zaangażowanie mieszkańców i mieszkanek Warszawy w codzienne dbanie o środowisko, rozwijanie świadomości na temat eksploatacji materiałów i zasobów oraz ograniczania śladu węglowego. Planowany fundusz będzie wdrożeniem działania edukacyjnego Zielonej Wizji Warszawy.


Pierwszy nabór i spotkanie informacyjne

Pierwsza edycja funduszu jest dedykowana instytucjom kultury (domy kultury, biblioteki) oraz organizacjom pozarządowym. Nabór wniosków do Funduszu rozpoczął się 10 kwietnia 2024 r. i potrawa 30 dni.

Zainteresowanych aplikowaniem do funduszu zapraszamy 10 kwietnia, o godz. 10:00 na spotkanie informacyjne i sieciujące w Pawilonie Edukacyjnym Kamień (przy ul. Wybrzeże Puckie 1). Podczas spotkania pracownicy i pracowniczki Staromiejskiego Domu Kultury i Biura Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej opowiedzą o Funduszu, przybliżą jego regulamin oraz przedstawią główne cele i założenia Zielonej Wizji Warszawy, a także odpowiedzą na pytania ze strony potencjalnych autorów i autorek projektów.

///

Działania pilotażowe w 2023 roku

Pod koniec 2023 r. SDK wspólnie z BOPiPK przeprowadził pilotaż funduszu. Celem pilotażu było sprawdzenie zapotrzebowania na tego rodzaju dofinansowanie, a także rozpoznanie oraz mapowanie potencjału i zasobów warszawskich instytucji kultury, organizacji pozarządowych i grup oddolnych w zakresie edukacji ekologicznej oraz możliwości nawiązywania synergii w tym obszarze.

Odbiorcami grantów pilotażowych było 7 domów kultury zlokalizowanych w różnych dzielnicach miasta (Mokotów, Ochota, Praga-Północ, Rembertów, Śródmieście, Wola, Żoliborz), które nawiązały współpracę z innymi podmiotami, np. jednostkami miejskimi, partnerami społecznymi oraz dwie organizacje pozarządowe. Możemy stwierdzić, iż pilotaż funduszu okazał się sukcesem i wskazuje na ogromne zainteresowanie i zapotrzebowanie na takie działania.

Informacja archiwalna o Pilotażu w 2023 r. (link wewnętrzny w serwisie SDK)

1 obraz w galerii artykułu Fundusz Edukacji Ekologicznej
1 / 1