LiderHub 

LiderHub to specjalna ścieżka szkoleń dla osób, które chciałyby wzmocnić swoje kompetencje liderskie i zdobyć wiedzę potrzebną do tego, by w przyszłości pełnić funkcje kierownicze/dyrektorskie w instytucjach kultury.

Głównym celem kursu jest wzmocnienie grupy liderów i liderek i wyposażenie ich odpowiednie kompetencje poprzez narzędzia i metody, które pozwolą im z większą łatwością: zarządzać własnymi zasobami („ja” jako lider/ka), zarządzać zespołami i komunikować się w grupie („my” jako zespół) oraz budować ścieżkę kariery czy planować swoją drogę zawodową w kontekście aplikowania na stanowiska kierownicze i dyrektorskie (instytucja w szerszym kontekście – miasto, prawo, programy i strategie). Dodatkowym celem jest zintegrowanie grupy uczestników/czek LiderHub, tak by była dla siebie wsparciem i punktem odniesienia podczas całego kursu.

Kurs został zaprogramowany w oparciu o wiedzę ekspertek: Brigidy Dynisiuk – komunikacja i działania w modalności NVC; Małgorzaty Mostek – kwestie prawne i organizacyjne w tym planowanie strategiczne, pozyskiwanie grantów; Agnieszki Szelągowskiej – zasoby i kompetencje liderskie; oraz zespołu programowego Staromiejskiego Domu Kultury, który od 2021 roku prowadzi działania wzmacniające warszawskie kadry kultury.

Zgodnie z założeniami kursu odbędą się cztery weekendowe zjazdy oraz dzień podsumowujący w drugiej połowie roku:

 • 23 września (piątek) 17:30 – 19:00 - kick off meeting online  
 • 28-29 września (w godz. 9:30-16:30)
 • 12-13 października (w godz. 9:30-16:30)
 • 26-27 października (w godz. 9:30-16:30)
 • 16-17 listopada (w godz. 9:30-16:30) 
 • 30 listopada (w godz. 9:30-16:30)

Wśród szkoleń znajdą się tematy takie jak:

 • Budowanie zespołu – ćwiczenia w terenie;
 • Komunikacja NVC;
 • Ja jako lider/ka; Kompetencje (inter) personalne;
 • Etyczne miejsce pracy, perspektywa pracodawcy;
 • Dream big, act now – zarządzanie strategiczne;
 • Cele strategiczne i operacyjne;
 • Struktura organizacji instytucji – modele;
 • Planowanie i delegowanie zadań;
 • Równowaga i odporność w pracy w kulturze;
 • Zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 

Osią zjazdów będzie trening zadaniowy dla grup liderskich. Jest to forma szkolenia oparta o naukę w działaniu. Uczestnicy/czki szkolenia wezmą udział w stworzonych przez siebie projektach w charakterze opiekuna/ki projektu lub trenera/ki. Uzyskają unikatową możliwość wdrażania nabywanych umiejętności w życie i weryfikowania ich w kontakcie z zespołem. Trening daje doświadczenie zespołowej pracy nad przygotowaniem i prowadzeniem swoich działań.

Nabór zgłoszeń potrwa od 19 sierpnia do 4 września 2024.

Pierwszym etapem będzie wypełnienie formularza, który udostępnimy w dniu rozpoczęcia naboru na stronie www.sdk.pl. Następnie w dniach 9-11 września prowadzone będę rozmowy rekrutacyjne.

Wymagany jest udział w całym cyklu! Nie przewidujemy możliwości udziału tylko w wybranych szkoleniach.

Kurs jest bezpłatny i realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie.

1 obraz w galerii artykułu LiderHub 
1 / 1