Rezydencje literackie

PROGRAM REZYDENCJI LITERACKICH skonstruowany został wspólnie ze Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, Stowarzyszeniem Unia Literacka, Instytutem Kultury Miejskiej w Gdańsku i Krakowskim Biurem Festiwalowym.

Patronem programu w roku 2021 był C.K. Norwid, pisarz emigrant/tułacz. Program w roku 2021 skierowany został do twórców rosyjskich, białoruskich i ukraińskich. Zorganizowaliśmy dwa nabory: pierwszy na pobyty od maja do lipca, drugi od sierpnia do grudnia 2021. Specjalnie powołane Jury w skład którego weszły osoby reprezentujące STL, SUL oraz SDK spośród 85 zgłoszeń wyłoniło dziewięcioro twórców i twórczyń, którzy spędzili w Warszawie kilka pracowitych tygodni (od 2 do 6):

Irina Kisielowa (RU)
Lesyk Panasiuk i Daryna Gladun (UA)
Andriej Chadanowicz (BY)
Maria Kaściukowicz (BY)
Oksana Zabużko (UA)
Maria Pushkina (BY)
Ostap Sływynski (UA)
Bogdana Pinczewska (UA)

Organizując rezydencje, pragnęliśmy włączyć zagranicznych pisarzy_ki oraz tłumaczy_ki do warszawskiego świata literackiego, umożliwić im poznanie lokalnej sceny literackiej i artystycznej oraz kulturalnej oferty stolicy. Naszym rezydentom zapewniliśmy mieszkanie w centrum z dogodnym miejscem do pracy twórczej, stypendium, wsparcie merytoryczne i logistyczne, a także włączaliśmy ich w działalność naszej instytucji. Wywiady z rezydentami_kami zostały utrwalone w formie podcstów „45 minut” dostępnych na platformie Spotify.

Wyniki I naboru:
https://sdk.pl/wydarzenia/results-of-an-open-call-for-literary-residences/

Wyniki II naboru:
https://sdk.pl/wydarzenia/results-of-an-open-call-for-literary-residences-2/

Podcasty:
https://open.spotify.com/show/4kPawibeYRzPSbFVZqgITf?si=37ddf5a8f9b6452e

1 obraz w galerii artykułu Rezydencje literackie
1 / 1