(arch.) WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ 2022 - NABÓR

Informacja archiwalna

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie najlepszych warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek oraz realizowanych przez nich/nie projektów w instytucjach kultury (domach kultury, muzeach, teatrach, galeriach, bibliotekach), szkołach, przedszkolach i placówkach wychowania pozaszkolnego, uczelniach, organizacjach pozarządowych.

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną.

Wśród tematów i obszarów priorytetowych dla Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej w 2022 znalazły się:

  • podejmowanie aktualnych tematów społecznych takich jak: różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo, tożsamość lokalna, środowisko naturalne i przyroda, środowisko medialne i wirtualne;
  • organizowanie procesów twórczych;
  • rozwój nowych umiejętności i wspieranie kompetencji przyszłości takich jak: krytyczne myślenie, umiejętność podejmowania dialogu i rozpoznawania różnych poziomów komunikacji, umiejętność trafnej oceny informacji, współpracy i współdecydowania, rozumienia siebie i swojej społeczności w warunkach zmieniającej się rzeczywistości;
  • docenianie różnych sposobów uczestnictwa w kulturze;
  • dialog z istniejącymi dziełami i dziedzictwem kulturowym.

Złożona z praktyków i praktyczek kultury i edukacji, profesjonalistów i profesjonalistek z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną Kapituła WNEK dokona wyboru laureatów i laureatek na podstawie powyższych priorytetów, własnych eksperckich wniosków, doświadczeń i kryteriów określonych w Regulaminie.

Na zgłoszenia czekamy do 30 czerwca br. poprzez formularz elektroniczny dostępny tutaj: http://wnek2022.sdk.pl/

Zapoznaj się z Regulaminem WNEK

W przypadku pytań lub problemów z formularzem prosimy o kontakt e-mail: wnek2022@sdk.pl

Więcej informacji: https://kultura.um.warszawa.pl/-/edukacja-kulturalna-zglos-najlepszy-projekt

Nagrody zostaną wręczone laureatom i laureatkom na jesiennej uroczystości podsumowania WNEK 2022, która będzie także okazją do integracji realizatorów i realizatorek projektów, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy, przestrzenią uruchomienia refleksji na temat przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie i okazją do wspólnego rozpoznania wartości jakie są (i będą) najistotniejsze w myśleniu o kształtowaniu kolejnych projektów.

1 obraz w galerii artykułu (arch.) WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ 2022 - NABÓR
2 obraz w galerii artykułu (arch.) WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ 2022 - NABÓR
1 / 2