„Artur Oppman ...” - SPOTKANIE KLUBU SENIORA "WARS I SAWA"

5.5.22 / G.11:00

05.05.2022 r. (czwartek) o godz. 11.00

Klub Seniora "Wars i Sawa" zaprasza na spotkanie pt.: „Artur Oppman – varsavianista w legendach zakochany” - prelekcję poprowadzi dr Monika Szabłowska Zaremba.

Ilustr.: Portret Artura Oppmana [z:] Barwicki Władysław, Gwiazdy myśli polskiej : 36 portretów rysowanych przez Wł. Barwickiego. Z. 5.; Lublin 1917. Pobrano z zasobu: Biblioteka Narodowa - polona.pl. Prawa do utworu: domena publiczna.

1 obraz w galerii artykułu „Artur Oppman ...” - SPOTKANIE KLUBU SENIORA "WARS I SAWA"
1 / 1