Audyt praw człowieka w Polsce z dyrektorką Amnesty International

31.1.22 / G.19:00

Rozmowa z cyklu „Demokracja: diagnoza i sposoby na naprawę"

Poniedziałek, 31 stycznia 2022 o godz. 19:00
Online w Facebook Live

Światowy ruch praw człowieka rozwinął się w odpowiedzi na represje wobec opozycjonistów i reszty społeczeństw w niedemokratycznych krajach bloku wschodniego.
Po 1989 roku, gdy podniesiono Żelazną Kurtynę, historia miała się skończyć zwycięstwem i postępem konstytucyjnych demokracji przestrzegających praw i wolności jednostek.
Polska lat 90. i 2000 stała się regionalnym czempionem tych przemian. Jednak oglądana pod lupą, ujawniała duży ludzki koszt przemian oraz nierówny dostęp do zdobyczy demokracji.

Te napięcia wykorzystali rządzący, którzy we współczesnym ruchu prawa człowieka dopatrują się zagrożeń dla "tradycyjnych" wartości, a przede wszystkim - dla nieskrępowanej niczym władzy. Z prospołecznymi sloganami na ustach ograniczają podstawowe prawa i wolności obywatelskie: wolność zgromadzeń, wolność słowa, prawo do niezależnego sądu. Występują przeciwko prawom kobiet i mniejszości.

Polska na nowo stała się miejscem, gdzie wykuwa się rozumienie, czym jest dziś ruch na rzecz praw człowieka w Europie.

Gdzie to wszystko zmierza? Wyjaśni Anna Błaszczak-Banasiak dyrektorka Amnesty International w Polsce.

Spotkanie poprowadzi Anna Wójcik, dziennikarka i badaczka w Polskiej Akademii Nauk oraz Instytucie Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.

Anna Błaszczak- Banasiak przez całe swoje życie zawodowe działa w oparciu o prawa człowieka i na rzecz praw człowieka. Jej szczególną misją jest ochrona praw osób z niepełnosprawnościami. Była współprzewodniczącą Komisji Ekspertów do spraw Osób z Niepełnosprawnościami przy Rzeczniku Praw Obywatelskich i koordynowała proces monitoringu wdrażania postanowień Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami w Polsce. Za swoje zaangażowanie została wyróżniona tytułem Ambasadorki tej Konwencji oraz nagrodą główną „Integralia”.

Po uchwaleniu ustawy o równym traktowaniu współtworzyła w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich struktury organu do spraw równego traktowania. Była członkinią zarządu Europejskiej Sieci Organów do spraw Równego Traktowania „Equinet”. Reprezentowała Rzecznika w szeregu precedensowych postępowań sądowych dotyczących ochrony przed dyskryminacją, w tym w sprawach uchylenia samorządowych uchwał o tzw. strefach wolnych od LGBT czy uchylenia zakazów organizowania Marszów Równości. Kampania Przeciwko Homofobii przyznała jej nagrodę „Korona Równości” w kategorii prawo.

Organizatorzy: OKO.press i Staromiejski Dom Kultury

Opis wydarzenia na Fb: https://www.facebook.com/events/1522845721449387/

1 obraz w galerii artykułu Audyt praw człowieka w Polsce z dyrektorką Amnesty International
1 / 1