BORDERLANDS: networking for migrant artist

12.3.22 / G.13:00

On Saturday, March 12 at 1:00 p.m., we invite migrant artists and representatives of Warsaw cultural institutions to participate in a networking meeting at the Promotion Gallery in the Staromiejski Dom Kultury.

Michalina Sablik, one of the curators of the recently opened photo exhibition by Karol Grygoruk "Borderlands", will talk about the projects of the Staromiejski Dom Kultury addressed to migrant people and about the possibilities of cooperation with migrant artists.

Migrart.waw.pl is the first online platform presenting the profiles and works of migrant artists living in Warsaw, enabling networking and cooperation of people of different cultural origins with institutions and organizations from the culture and art sector.
It is a database of contacts, but also regular networking meetings, where we invite all migrant artists who want to share their experiences of working in culture in Warsaw.

https://migrart.waw.pl

/////

W sobotę 12 marca o godz. 13.00 zapraszamy twórców i twórczynie migranckie oraz przedstawicielki i przedstawicieli warszawskich instytucji kultury do udziału w spotkaniu sieciującym w Galerii Promocyjnej w Staromiejskim Domu Kultury.

Michalina Sablik, jedna z kuratorek niedawno otwartej wystawy fotografii Karola Grygoruka “Pogranicza”, opowie o projektach Staromiejskiego Domu Kultury skierowanych do osób migranckich oraz o możliwościach współpracy z artystami i artystkami migranckimi.

Migrart.waw.pl to pierwsza platforma internetowa prezentująca sylwetki oraz prace twórców i twórczyń migranckich mieszkających w Warszawie, umożliwiająca sieciowanie i współpracę osób o różnym pochodzeniu kulturowym z instytucjami i organizacjami z sektora kultury i sztuki.
To baza kontaktów, ale też cykliczne spotkania sieciujące, gdzie zapraszamy wszystkich twórców i twórczynie migranckie, chcących podzielić się swoimi doświadczeniami pracy w kulturze w Warszawie.

1 obraz w galerii artykułu BORDERLANDS: networking for migrant artist
1 / 1