DOŚWIADCZENIE POGRANICZA: warsztaty dla nauczycieli

29.3.22 / G.17:00

Warsztaty Strefy WolnoSłowej dla nauczycieli - towarzyszące wystawie “Pogranicza” Karola Grygoruka w Galerii Promocyjnej

data: 29 marca 2022
godz. 17:00-19:00
miejsce: Staromiejski Dom Kultury w Warszawie, Rynek Starego Miasta 2
zapisy: galeriapromocyjna@sdk.pl

Jak to jest być zmuszonym do ucieczki?
Co się dzieje, kiedy wymarzony cel podróży okazuje się inny od tego, o którym nam opowiadano?
A kraj, który wymarzyliśmy sobie jako schronienie, miejsce otwartych możliwości i spokoju nie chce nas przyjąć?
Jak mija czas, kiedy to, co tymczasowe rozwleka się w nieskończoność, dni zamieniają się w tygodnie, tygodnie w miesiące i wreszcie tymczasowość staje się codziennością?
Co to znaczy czekać, jak to jest tracić nadzieję i czuć przerażenie?

Wychodząc od obrazów i historii ludzi spotkanych przez Karola Grygoruka na europejskich granicach zastanowimy się nad tym, co uniwersalne w doświadczeniu osób w przymusowej podróży.
Inspirując się fotografiami z wystawy oraz innymi tekstami kultury porozmawiamy o tym, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej oraz na innych granicach Europy. Zastanowimy się wspólnie nad językiem obrazów i słów, jakimi opisujemy te wydarzenia i doświadczenia oraz jak te z kolei kształtują nasze postrzeganie i rozumienie migracji.

Z nauczycielami skupimy się na inspiracjach i narzędziach do opisywania doświadczenia migracji w zajęciach z uczniami i uczennicami.

1 obraz w galerii artykułu DOŚWIADCZENIE POGRANICZA: warsztaty dla nauczycieli
1 / 1