Gdzie pisać? Rezydencje literackie

23.4.21 / G.18:00

Rezydencje twórcze dla pisarzy i tłumaczy mają w Europie, a także na świecie, długą i piękną tradycję. Luter tłumaczył Biblię bezpiecznie ukryty na zamku Wartburg, Akademia Francuska w Rzymie przyjmuje swoich stypendystów od początków XVIII wieku, Rilke pisał „Elegie duinejskie” jako gość na zamku Duino. Do dzisiaj główną ideą pozostaje zaoferowanie rezydentom miejsca, w którym przez kilka tygodni czy miesięcy będą mogli pracować w skupieniu i spokoju, oderwani od absorbujących zajęć codzienności, ale też zawierać znajomości zawodowe – co w przypadku zajęcia niezwykle samotnego, jakim jest tworzenie literatury, jest niezwykle istotne.

Jakie są doświadczenia twórców i twórczyń z pobytów rezydencjalnych? Co daje zetknięcie z innym środowiskiem literackim? Jak stypendysta współtworzy historię kultury miejsca, w którym przebywa na rezydencji? W spotkaniu inaugurującym działalność „Rezydencji literackich” – międzynarodowej bazy informacji o naborach i programach dla pisarzy, pisarek, tłumaczy i tłumaczek - wezmą udział:

Antonia Lloyd Jones (UK)
Georgina Wilding (UK)
Aleš Šteger (Słowenia)
Julia Cimafiejewa (Białoruś)

Rozmowę moderować będą Justyna Czechowska i Jacek Dehnel.

Transmisja online spotkania odbędzie się na profilach Facebookowych Instytutu Kultury Miejskiej z Gdańska, Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz Staromiejskiego Domu Kultury w Warszawie 23 kwietnia o godz. 18.00. Symultaniczne tłumaczenie wydarzenia na język polski będzie dostępne w serwisie You Tube (link zostanie udostępniony przed spotkaniem). Zapraszamy!

O projekcie „Rezydencje literackie”:

Wspólny program rezydencjalny i pierwsza taka strona internetowa o rezydencjach - Gdańsk, Kraków i Warszawa, we współpracy z Unią Literacką i Stowarzyszeniem Tłumaczy Literatury, inaugurują projekt skierowany do pisarzy, pisarek, tłumaczy i tłumaczek w Polsce i na świecie. Już wkrótce na stronie literaryresidenciespoland.pl sprawdzicie aktualne nabory, poznacie stypendystów i stypendystki, a także dowiecie się więcej o programie rezydencjalnym organizatorów tego przedsięwzięcia. Dołączcie do wydarzenia, by trzymać rękę na pulsie – poinformujemy Was o starcie strony!

Strona literaryresidenciespoland.pl będzie moderowana przez Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, KBF – instytucję kultury Miasta Krakowa, operatora programu Kraków Miasto Literatury UNESCO - oraz Staromiejski Dom Kultury w Warszawie.

***

Creative residencies for writers and translators have had a long and noble tradition in Europe and across the world. Luther translated the Bible while hiding safely at Wartburg Castle, the French Academy in Rome has received fellows since the early 18th century, and Rilke wrote his Duino Elegies while a guest of Duino Castle.

Across centuries, the concept has remained unchanged – artists are offered a place of temporary residence, of several weeks or months, to engage in their work in peace and quiet, without the distraction of daily life and, perhaps most importantly, to make new friendships with their peers, an opportunity often missing in the lonely writing career.

What are the artists' experiences of residency? What can they gain from the local literary environment? How does the writer-in-residence create the culture of the hosting city? The meeting inaugurating "Literary Residences" - an international database of programs for writers and - will be attended by:

Antonia Lloyd Jones (UK)
Georgina Wilding (UK)
Aleš Šteger (Slovenia)
Julia Cimafeyeva (Belarus)

The conversation will be moderated by Justyna Czechowska and Jacek Dehnel.

The conversation will be broadcasted on the Facebook profiles of the City Culture Institute (Gdańsk), Kraków UNESCO City of Literature, and Staromiejski Cultural Center on Friday, April 23 at 18:00 CET. The simultaneous translation of the event into Polish will be available on YouTube (the link will be available before the meeting).

About the project "Literary residences":

Common residency program and the first such website about residences - Gdańsk, Kraków, and Warsaw, in cooperation with the Literary Union and the Polish Literary Translators Association, inaugurate a project dedicated to writers, and translators in Poland and around the world. Soon, on the website literaryresidenciespoland.pl, you will check the current recruitment, meet others writers-in-residence as well as learn more about the residency programs of the organizers of this project. Join the event to keep an eye on - we will inform you about the website’s start!

The literaryresidenciespoland.pl website will be moderated by the City Culture Institute in Gdańsk, KBF - a cultural institution of the City of Kraków, the operator of the Kraków UNESCO City of Literature program - and Staromiejski Cultural Center in Warsaw.

1 obraz w galerii artykułu Gdzie pisać? Rezydencje literackie
1 / 1