Konsultacje psychologiczne - nabór w ramach Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury 2023

19.9 — 31.10.23

Otwieramy stały nabór na Konsultacje psychologiczne dla pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury.

Zapisz się przez formularz: https://forms.office.com/e/aimM9FPy4Y

Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/1eWomrhU9

Formularz będzie dostępny końca października.

Ostatnie dwa lata były dla wielu pracowniczek i pracowników warszawskich domów kultury czasem wzmożonego napięcia oraz stresu spowodowanego trudnościami w organizacji i realizacji swoich obowiązków zawodowych. Pandemia, kryzys ekonomiczny, wojna w Ukrainie i związane z nią wyzwania mogą zagrażać poczuciu bezpieczeństwa, potęgować stres i wystawiać na próbę umiejętności regulacji emocji. 
Specyfika pracy merytorycznej w domach kultury wymaga szerokiego wachlarza kompetencji, gotowości na zmianę i elastyczności psychologicznej. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom i problemom, które dotykają szerokie grono pracowników_czek domów kultury, w 2023 roku planujemy kontynuować możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa psychologicznego w formie indywidualnych konsultacji psychologicznych, prowadzonego przez psycholożkę o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej. 

Konsultacja psychologiczna przewidziana jest jako 50-minutowe jednorazowe spotkanie, osadzone w kontekście wsparcia psychologicznego. Tematyka konsultacji nie jest ograniczona, to klient_ka wskazuje na potrzeby, które wyznaczają kierunek spotkania. Z uwagi na jednorazowy charakter, konsultacji nie poprzedza wywiad terapeutyczny; może zawierać elementy psychoedukacji, pracy nad konkretną umiejętnością, klaryfikacją wartości i potrzeb, radzeniem sobie z konfliktem lub być po prostu miejscem jakościowego spotkania z samą_mym sobą. 

Konsultacje stacjonarne odbywają się w Staromiejskim Domu Kultury (Rynek Starego Miasta 2). W razie utrudnień związanych z dostępnością architektoniczną prosimy o informację w sekcji Uwagi w zgłoszeniu lub rezerwację konsultacji online.

Konsultacje psychologiczne mają charakter poufny, a psycholożkę obowiązuje tajemnica zawodowa, co oznacza, że żadna informacja, pozwalająca zidentyfikować klienta/tkę (z wyjątkiem jest zagrożenie zdrowia lub życia) nie zostanie przekazana osobom trzecim. W celach sprawozdawczych zostanie stworzony raport ewaluacyjny, zawierający ogólny opis procesu przeprowadzania konsultacji, wymiar godzinowy i główne trudności, z którymi borykają się pracownicy/czki DK, z wyłączeniem jakichkolwiek danych personalnych, które pozwoliłby zidentyfikować klienta/tkę. Dane i informacje o osobach korzystających z usług nie będą ujawniane i udostępniane osobom nieupoważnionym, są gromadzone dla celów statystycznych i badawczych, co pozwoli na konstruowanie i udoskonalanie oferty odpowiadającej realnym potrzebom. 

Konsultacje prowadzi  Paula Markowska – psycholożka i psychoterapeutka w trakcie szkolenia, diagnostka, certyfikowana trenerka TUS. Ukończyła 5-letnie studia magisterskie na kierunku psychologia o specjalności kliniczno-psychoterapeutycznej (AEH) i studia podyplomowe z diagnozy psychologicznej w praktyce klinicznej (SWPS). Warsztat terapeutyczny zdobywała w ramach Studium Terapii Akceptacji i Zaangażowania ACT w pracy z dziećmi i młodzieżą, licznych szkoleń z zakresu terapii ACT dla dorosłych, kursie interwencji kryzysowej i szkolenia Treningu Umiejętności Społecznych. Aktualnie w trakcie 4-letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Crescentia), posiadającej rekomendację PTTPB.

Dla kogo?

Program skierowany jest do pracowników i pracowniczek merytorycznych warszawskich DK (w tym Dyrektorów i Dyrektorek), którzy_re zajmują się: animacją kultury, programem instytucji, zarządzaniem zespołem, pracą projektową, promocją wydarzeń i wizerunkiem, kontaktami z odbiorcami działań, zajęciami stałymi i dotyczy osób z każdego szczebla hierarchii instytucji

Zachęcamy do przekazywanie informacji o naborze do wszystkich potencjalnie zainteresowanych osób w Waszej instytucji.

1 obraz w galerii artykułu Konsultacje psychologiczne - nabór w ramach Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury 2023
1 / 1