migrart.waw.pl na FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY 2022

15.10.22

Portfolio Review dla migrujących artystów wizualnych

15 października 2022
godz. 11.00-13.00

Foyer Teatru Powszechnego (Teatr Powszechny, ul. Zamoyskiego 20)

Przegląd portfolio dla migrujących artystów wizualnych poprowadzą kuratorki Michalina Sobczyk i Olga Mzhelskaya oraz kurator Paweł Brylski. Podczas spotkania artyści i artystki otrzymają wskazówki dotyczące tworzenia portfolio, rekomendacje dotyczące planowania dalszych działań w Polsce oraz odpowiedzi na pytania przydatne przy ewentualnych egzaminach.
Portfolio może być w formie oryginałów, jak również plików PDF, możliwe języki konsultacji to polski, angielski, ukraiński, białoruski i rosyjski.

Michalina Sablik - historyczka sztuki, krytyczka i kuratorka, doktorantka na Uniwersytecie Warszawskim, członkini AICA. Pracuje w Galerii Promocyjnej w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie, współpracuje z wieloma magazynami i instytucjami. Działa w duecie Dzidy. Weszłym roku razem z Kamilem Pierwszym przygotowała wystawę "W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające, przenoszę się myślą" w Fundacji Stefana Gierowskiego w Warszawie. Więcej informacji: https://linktr.ee/michalinasablik

Paweł Brylski - autor tekstów i twórca wystaw. Wywodzi się ze środowiska edukacji artystycznej, wcześniej związany z najważniejszymi instytucjami kultury i sztuki. Jest kuratorem wystaw indywidualnych, zbiorowych i problemowych. Członek ZAiKS.

Olga Mzhelskaya - menedżerka sztuki i kuratorka z Białorusi. Od 2021 roku mieszka i pracuje w Warszawie. Współpracuje z inicjatywą Blyzkist i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w zakresie opracowywania programów towarzyszących wystawom, a także organizowania oprowadzania dla migrantów po Muzeum Sztuki Nowoczesnej i innych instytucjach kultury. Autorka programu wsparcia białoruskich pracowników kultury.

***

Warsztaty castingowe / autoprezentacja dla artystów i artystek migrujących

15 października 2022
godz. 15.00-18.00

Sala warsztatowa Teatru Powszechnego

Warsztat z Martą Kowalską skierowany jest głównie do aktorek, aktorów, artystów i artystek perfomatywnych.
Jakie są skuteczne techniki autoprezentacji? Jakie w życiu codziennym, a jakie w branży filmowej? Porozmawiamy m.in. o wizytówkach, demo aktorskim, selftapach, o portalach e-castingowych, mediach społecznościowych, ale i mowie ciała, barwie głosu, trickach i przeszkodach w dobrej autoprezentacji – zarówno na castingu, jak i rozmowie o pracę.
Jak nagrać dobrą wizytówę? Do kogo pisać i czy w ogóle pisać? Jak napisać maila, by nie zginąć w morzu zgłoszeń? Jakie są agencje aktorskie w Polsce, co oferują? Przeprowadzimy wspólnie krótki – hipotetyczny casting, szukając wspólnie sposobów na jego powodzenie dla wszystkich stron. Czyli będzie o zaufaniu, przygotowaniu, nagraniu „selftape”. Na koniec wspólnie zrealizujemy wizytówki lub sceny dialogowe i monologi – w dowolnym języku w oparciu o teksty ze współczesnych produkcji.

Marta Kowalska – reżyserka, dokumentalistka, ciekawa świata i ludzi osoba, która ostatnio większość czasu pracy poświęciła castingom i reżyserii obsady. Promotorka dobrych praktyk pracy na planie filmowym.

***

DJ set Papa Bo Selektah (Mińsk, Białoruś)

15 października 2022
godz. 22.00

Foyer Teatru Powszechnego

Papa Bo Selektah (Aleksander Bogdanow) znany jest jako organizator największych imprez klubowych i festiwali w Białorusi, producent znanych białoruskich grup muzycznych, twórca i stały szef agencji koncertowej BOpromo, współzałożyciel i dyrektor artystyczny mińskiego centrum kultury Korpus. Po udziale z mobilnym sound-systemem w pokojowych protestach 2020 roku w Białorusi (https://youtu.be/lPA0zKRBlk8) i związanym z tym postępowaniem karnym, zmuszony był przenieść się do Tbilisi i teraz do Polski.
Papa Bo Selektah to modny miński selektor z rozległą geografią GIG-ową (Polska, Litwa, Łotwa, Gruzja, Niemcy, Holandia, Belgia, Ukraina, USA, Indie, Sri Lanka) i bezwarunkowym gustem muzycznym. Papa Bo zawsze przygotowuje bardzo nietypowe selekcje, dużo inteligentnych brzmień i tłustych groove'owych partii. Wszystkie muzyczne urozmaicenia bogato przyprawia motywami etnicznymi.

Warsztaty są bezpłatne, ilość miejsc ograniczona.
Masz pytania?
Napisz: a.borkowska@strefawolnoslowa.pl
Więcej o nas: www.strefawolnoslowa.pl

Wydarzenie na Fb: https://www.facebook.com/events/498203652152257/?ref=newsfeed

///

Перегляд портфоліо для візуальних митців із досвідом міграції

15 жовтня 2022
11.00 до 13.00
Фоє Театру Повшехного у Варшаві
(Teatr Powszechny, ul. Zamoyskiego 20)

Перегляд портфоліо проведуть кураторки Міхаліна Саблік та Ольга Мжельська, а також куратор Павло Брильський. Під час зустрічі митці та мисткині отримають поради щодо створення портфоліо, рекомендації щодо планування подальшої діяльності в Польщі та відповіді на питання, корисні для можливих творчих іспитів.
Портфоліо учасників може мати постять як оригіналів робіт, так і у форматі PDF.
Консультації надаватимуться польською, англійською, українською, білоруською та російською мовами.

Міхаліна Саблік - мистецтвознавиця, критичка та кураторка, докторантка Варшавського університету, членкиня AICA. Працює в Галереї Промоційній Староміського Дому Культури у Варшаві, співпрацює з багатьма журналами та установами. Є членкинею дуету Dzidy. Минулого року разом із Камілем Першим підготувала виставку W te dni zgiełkliwe, płomienne i oszałamiające, przenoszę się myślą у Фундації Стефана Ґєровського у Варшаві.
Більше інформації: https://linktr.ee/michalinasablik

Павел Брильський - автор текстів і організатор виставок. Емоційно та ціннісно походить з мистецько-освітньої спільноти, яка раніше співпрацювала з найважливішими культурними та мистецькими інституціями Польщі.
Куратор персональних та групових виставок. Член ZAiKS.

Ольга Мжельська - артменеджерка та кураторка з Білорусі. З 2021 року живе та працює у Варшаві. Співпрацює з артгрупою BLYZKIST та Музеєм сучасного мистецтва у розробці програм, що супроводжують виставки, а також організовує екскурсії для переселенців до Музею сучасного мистецтва та інших закладів культури. Авторка програми підтримки для білоруських працівників та працівниць культури.

***

Майстер-клас з проходження кастингу та самопрезентація

15 жовтня 2022
15.00 до 18.00
Sala warsztatowa Teatru Powszechnego

Майстер-клас із Мартою Ковальською орієнтований переважно на акторів / акторок, митців / мисткинь та перформерів / перформерок.
Чи знаєте ви техніки самопрезентації? Що подіє у повсякденні, а що допоможе здобути роль у кіноіндустрії? Під час майстер-класу поговоримо, між іншим про візитки, акторські демонстрації, автозаписи, портали для проходження електронного кастингу, соціальні мережі, а також мову тіла, тон голосу, прийоми та перешкоди у гарній самопрезентації - як під час кастингу, так і на простій співбесіді.
Як зняти файну візитівку? Кому писати й чи варто взагалі писати? Як написати мейл, щоб не загубитися в поштовій скриньці?
Як виглядають акторські агентства в Польщі й що вони пропонують? Разом проведемо короткий гіпотетичний кастинг, разом теж його успішно пройдемо та дістанемо роль! Тож мова піде про довіру, підготовку, запис так званої selftape. На завершення запишемо візитівки чи приклади сцен-діалогів і монологів – будь-якою доступною мовою, на основі текстів із сучасних постановок.

Марта Ковальська – режисерка, документалістка, яка цікавиться світом і людьми, більшість своєї роботи присвячує кастингу та режисурі. Пропагандистка хороших практик роботи на знімальному майданчику.

***

DJ-сет Papa Bo Selektah (Мінськ, Білорусь)

15 жовтня 2022
о 22.00
Фоє Театру Повшехного у Варшаві
(Teatr Powszechny, ul. Zamoyskiego 20)

Papa Bo Selektah - Олександр Богданов - відомий як організатор найбільших клубних заходів і фестивалів Білорусі, продюсер відомих білоруських музичних гуртів, засновник і беззмінний керівник концертного агентства BOpromo, співзасновник і художній керівник культурного центру «Корпус. Після участі з мобільною звуковою системою в мирних протестах 2020 року в Білорусі (https://youtu.be/lPA0zKRBlk8) і пов’язаних з цим кримінальних проваджень був змушений переїхати до Тбілісі, а тепер до Польщі.
Papa Bo Selektah — модний мінський селектор із великою географією концертів (Польща, Литва, Латвія, Грузія, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, Україна, США, Індія, Шрі-Ланка) та безумовним музичним смаком. Papa Bo завжди готує незвичайні сети, насичені інтелектуальним звучанням і міцними ґрувовими партіями. Все музичне різноманіття його сетів рясно приправлене етнічними мотивами.

З’явилися питання?
Пиши мені
: luhovyipavlo@gmail.com
Більше про нас: www.strefawolnoslowa.pl

DO ZOBACZENIA!

1 obraz w galerii artykułu migrart.waw.pl na FORUM PRZYSZŁOŚCI KULTURY 2022
1 / 1