Na Jedwabnym Szlaku śladami Leona Barszczewskiego

3.3.22 / G.11:00

3 marca 2022 r. (czwartek) o godz. 11.00

Klub Seniora "Wars i Sawa" zaprasza na spotkanie pt.:
„Na Jedwabnym Szlaku śladami Leona Barszczewskiego” - prelekcję poprowadzi Igor Strojecki

Ilustracja: Fragm. portretu Leona Barszczewskiego, fotografia ze zbioru: "Emirat Buchary na fotografiach Leona Barszczewskiego" [Biblioteka Jagiellońska, BJ Rkp. 11783 III; Domena publiczna] - Pobr z: https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/doccontent?id=762215

1 obraz w galerii artykułu Na Jedwabnym Szlaku śladami Leona Barszczewskiego
1 / 1