Pandemia a polskie nieruchomości

17.6.21 / G.18:00

Pandemia a polskie nieruchomości – czy to coś więcej niż tylko nowa „bańka”

17 czerwca 2021, godz. 18.00
Wydarzenie online.

Zapraszamy na czwarte seminarium dr. Łukasza Drozdy.

Jaki będzie krótko- oraz długookresowy wpływ pandemii na funkcjonowanie polityki mieszkaniowej i rynku nieruchomości komercyjnych? Czy style charakterystyczne dla polskiej kultury osiedleńczej ulegną trwałym przemianom po Covid-19? Czy i w jakim zakresie powróci przedpandemiczne „życie po miejsku” oraz jakie będę tego implikacje dla polskiej urbanizacji? Jakie będą skutki pandemii dla gentryfikacji?

Lektury: Grochowicz M. (2020) Sytuacja branży gastronomicznej w pierwszych miesiącach trwania pandemii COVID-19 na przykładzie Krakowa. Urban Development Issues 67, 5–16; Kluza B., Kluza K. (2020) Mieszkania komunalne – wyzwanie dla polityki mieszkaniowej państwa w świetle badań wybranych miast. Urban Development Issues 67, 75–84; Twardoch A. (2019) System do mieszkania. Perspektywy rozwoju dostępnego budownictwa mieszkaniowego, Warszawa: Bęc Zmiana, s. 41-139.

Urbanistyka (po)pandemiczna – seminarium

Epoka dystansowania społecznego wymusza skrajne zaprzeczenie dotychczasowego charakteru współczesnych miast: obszarów wymiany, spotkań, wielowymiarowych relacji. Jak wobec tego będzie wyglądać przestrzeń zurbanizowana po pandemii? Czy pojawienie się Covid-19 to czynnik, który na trwałe zmieni nasze otoczenie, tak jak podobne chwile przełomu w przeszłości, z przemianami 1989 roku na czele? Udzielenie odpowiedzi na postawione w ten sposób pytania jest niezwykle trudne, a przebieg wielu procesów ciągle pozostaje więcej niż niepewny. Warto jednak rozpocząć dyskusję dotyczącą takich zagadnień, a doświadczenie kilkunastu miesięcy w pandemicznych warunkach skłania już do pierwszych refleksji o kształcie procesu urbanizacji po upragnionym końcu koronawirusa. Wydarzenia zupełnie bezprecedensowego ze względu na skalę i wszechstronność swoich oddziaływań. Dziejącego się w świecie cechującym się nigdy nie notowanym wcześniej poziomem złożoności i wzajemnych powiązań ośrodków urbanizacji na całym świecie.

Pięcioczęściowe seminarium poświęcone jest urbanistyce (po)pandemicznej i jej zagadnieniom szczegółowym, czyli wybranym kluczowym wycinkom procesów wokół kształtowania się przestrzeni osadniczej. Umożliwi to zainteresowanym osobom zarówno udział w całym cyklu, jak i jego poszczególnych spotkaniach. Uczestniczki i uczestnicy zapoznawać będą się zarówno z klasyką literatury urban studies, jak i najnowszymi opracowaniami, w tym badaniami prowadzonymi już w okresie trwania pandemii Covid-19.

Prowadzenie: dr Łukasz Drozda – politolog i inż. urbanista. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz wykładowca w School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Autor m.in. książek: Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni (2019), Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku (2018), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017).

1 obraz w galerii artykułu Pandemia a polskie nieruchomości
1 / 1