PANEL DYSKUSYJNY | FRINGE Warszawa 2024

5.6.24 / G.19:00

ONLINE! 05.06.2024 godz. 19.00
- Spotkanie sieciujące przed tegoroczną edycją FRINGE Warszawa

Spotkanie online oddolnych projektów wystawienniczych funkcjonujących w różnych miastach, otwarte także dla indywidualnych osób kuratorskich i artystycznych oraz wszystkich innych zainteresowanych niezależna sceną artystyczną.
Wydarzenie będzie miało formę ogólnodostępnego panelu dyskusyjnego z zaproszonymi osobami reprezentującymi i współtworzącymi KRAKERS Cracow Art Week w Krakowie, UNDERGDAŃSK w Gdańsku i Wrocław Off Gallery Weekend we Wrocławiu. Panel poprowadzi Tomek Pawłowski-Jarmołajew.
Będziemy rozmawiać o kondycji tworzenia oddolnych działań wystawienniczych w Polsce. Podstawowym celem spotkania jest networking, wymiana wiedzy i doświadczeń oraz kreowanie kultury wzajemnej pomocy, wsparcia i wymiany zasobów.

Link do spotkania: https://meet.google.com/tyf-qezy-iva

Do zobaczenia!

///

(ENG) PANEL DISCUSSION

ONLINE! 05.06.2024, 19:00
- Networking meeting before this year's edition of FRINGE Warszawa

This is an online meeting of grassroots exhibition projects operating in various cities, which is open to individual curators and artists and anyone else interested in the independent art scene.
The event will take the form of an all-access panel discussion with invited individuals representing and co-creating KRAKERS Cracow Art Week in Krakow, UNDERGDAŃSK in Gdansk, and Wroclaw Off Gallery Weekend in Wroclaw. The meeting will be moderated by Tomek Pawłowski-Jarmołajew.
We will talk about the conditions of creating grassroots exhibition activities in Poland. The primary purpose of the meeting is networking, exchanging of knowledge and experiences, and creating a culture of mutual help, support, and exchange of resources.

Video call link: https://meet.google.com/tyf-qezy-iva

The meeting will be held in Polish
See you there!

1 obraz w galerii artykułu PANEL DYSKUSYJNY | FRINGE Warszawa 2024
1 / 1