Po co domom kultury współpraca międzynarodowa? - warsztaty dla pracowniczek_ów domów kultury

26.10.22 / G.10:00

ŚRODA, 26 PAŹDZIERNIKA 2022 O 10:00

Po co domom kultury współpraca międzynarodowa? - warsztaty dla pracowniczek_ów domów kultury

Motywacje do podjęcia międzynarodowej współpracy mogą być różne – chęć znalezienia dodatkowych środków finansowych, potrzeba urozmaicenia programu albo poszukiwanie nowych sposobów na działanie instytucji.

Niezależnie od powodu, pytania są podobne: jak znaleźć partnerów, w jaki sposób zbudować z nimi wspólny projekt? Dlatego w trakcie szkolenia przyjrzymy się nie tylko źródłom finansowania projektów międzynarodowych, ale także sposobom na budowanie partnerstwa odpowiadającego potrzebom danej instytucji. Porozmawiamy o szansach i barierach, o możliwościach i trudnościach. Uczestnicy i uczestniczki wyjdą ze szkolenia z pakietem konkretnych informacji i planem działania, jak wdrożyć je do codziennego funkcjonowania instytucji.

26 października przyjdź na warsztaty i znajdź odpowiedź na te pytania.

Warsztaty odbędą się w Staromiejskim Domu Kultury od godz. 10:00 do 15:30 (z przerwą na lunch) i są realizowane w ramach Programu Wzmacniania Pracowniczek i Pracowników Warszawskich Domów Kultury. W warsztatach może wziąć udział maksymalnie 20 osób.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 21 października do godz. 15:00.

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/r/ns6umfYwAj

Zgłoszenia zostaną rozpatrzone w ciągu dwóch dni od daty nadesłania formularza (decyduje kolejność zgłoszeń).

Prowadząca: Małgorzata Mostek – koordynatorka projektów kulturalnych, kulturoznawczyni, praktyczka. W latach 2010-2015 współpracowniczka Instytutu Adama Mickiewicza odpowiedzialna za produkcję projektów teatralnych oraz promocyjnych. W latach 2014-2018 pełniła funkcje kierownicze w teatrach w Kaliszu, Bielsku-Białej oraz Żydowskim w Warszawie (w każdym z tych miejsc odpowiedzialna za pozyskiwanie środków pozabudżetowych ze źródeł krajowych i międzynarodowych). Absolwentka Studiów Menadżerskich z elementami coachingu na Uniwersytecie Śląskim, uczestniczka warsztatów z zarządzania instytucjami, absolwentka międzynarodowego kursu z planowania strategicznego dla operatorów kultury. Pracowała jako główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy w Teatrze Ateneum oraz jako koordynator finansowy międzynarodowych projektów dofinansowanych z UE (program Kreatywna Europa) w Teatrze Powszechnym. Prowadzi konsultacje w zakresie przygotowania wniosków o granty, opracowania strategii organizacji oraz jej implementacji.

Fb: https://fb.me/e/1Grn0BOkh

1 obraz w galerii artykułu Po co domom kultury współpraca międzynarodowa? - warsztaty dla pracowniczek_ów domów kultury
1 / 1