(Po)pandemiczna mobilność

22.4.21 / G.18:00

Zapraszamy na drugie spotkanie w ramach cyklu "Urbanistyki (po)pandemicznej" dr. Łukasza Drozdy. Tym razem seminarium będzie otwarte - jego transmisja odbędzie się na profilu FB Staromiejskiego Domu Kultury.

Temat: 3. (Po)pandemiczna mobilność – dystansowanie społeczne a kultura przemieszczania się

Na czym polegają zmiany w sposobach komunikacji po marcu 2020 roku i które doświadczenia z przeszłości mogą być użyteczne w kształtowaniu (po)pandemicznej polityki transportowej?

Czy lęk przed zakażeniem doprowadzi do spadku popularności form transportu zbiorowego? Czy odbędzie się to kosztem renesansu „samochodozy” i innych wyłącznie najbardziej niezrównoważonych środków transportu indywidualnego?

Gość: dr Karol Kurnicki – socjolog miasta prowadzący badania z zakresu studiów nad mobilnością, Leibniz-Institut für Länderkunde
Lektury:
• Drozda Ł. (2016) Dyktatura kierowców. Nieracjonalność systemu transportowego Warszawy. W: K. Pobłocki, B. Świątkowska (red.), Architektura niezrównoważona, Warszawa: Bęc Zmiana.
• Jensen, O.B. (2021) Pandemic disruption, extended bodies, and elastic situations - Reflections on COVID-19 and Mobilities, Mobilities, DOI: 10.1080/17450101.2021.1867296.
• Sheller M. (2018) Mobility Justice: The Politics of Movement in an Age of Extremes, London: Verso.

O seminarium:

Epoka dystansowania społecznego wymusza skrajne zaprzeczenie dotychczasowego charakteru współczesnych miast: obszarów wymiany, spotkań, wielowymiarowych relacji. Jak wobec tego będzie wyglądać przestrzeń zurbanizowana po pandemii? Czy pojawienie się Covid-19 to czynnik, który na trwałe zmieni nasze otoczenie, tak jak podobne chwile przełomu w przeszłości, z przemianami 1989 roku na czele? Udzielenie odpowiedzi na postawione w ten sposób pytania jest niezwykle trudne, a przebieg wielu procesów ciągle pozostaje więcej niż niepewny. Warto jednak rozpocząć dyskusję dotyczącą takich zagadnień, a doświadczenie kilkunastu miesięcy w pandemicznych warunkach skłania już do pierwszych refleksji o kształcie procesu urbanizacji po upragnionym końcu koronawirusa. Wydarzenia zupełnie bezprecedensowego ze względu na skalę i wszechstronność swoich oddziaływań. Dziejącego się w świecie cechującym się nigdy nie notowanym wcześniej poziomem złożoności i wzajemnych powiązań ośrodków urbanizacji na całym świecie.
Pięcioczęściowe seminarium poświęcone jest urbanistyce (po)pandemicznej i jej zagadnieniom szczegółowym, czyli wybranym kluczowym wycinkom procesów wokół kształtowania się przestrzeni osadniczej. Umożliwi to zainteresowanym osobom zarówno udział w całym cyklu, jak i jego poszczególnych spotkaniach. Uczestniczki i uczestnicy zapoznawać będą się zarówno z klasyką literatury urban studies, jak i najnowszymi opracowaniami, w tym badaniami prowadzonymi już w okresie trwania pandemii Covid-19.
Prowadzenie: dr Łukasz Drozda – politolog i inż. urbanista. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz wykładowca w School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Autor m.in. książek: Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni (2019), Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku (2018), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017).

1 obraz w galerii artykułu (Po)pandemiczna mobilność
1 / 1