Program stypendialny - wyniki

25.6.21

Komisja w składzie: Wojciech Szot (przewodniczący), Justyna Czechowska, Magdalena Kicińska otrzymała do rozpatrzenia 59 wniosków o stypendium, 46 w kategorii poezja, 14 w kategorii przekład poezji.

Członkinie i członek komisji oceniali trzy aspekty wniosków: portfolio wnioskodawczyni/wnioskodawcy, merytoryczną stronę projektu oraz plan pracy, w każdych z aspektów można było otrzymać od 0 do 3 punktów od każdej członkini/członka komisji. Dodatkowo każda osoba członkowska miała możliwość przyznania „punktu jurorskiego” dla wyróżniającego się projektu. Stypendystki i stypendystów wyłoniono na podstawie sumy otrzymanych punktów.

Komisja postanowiła przyznać stypendia następującym twórcom i twórczyniom:

W kategorii poezja:

Justyna Furgał (d. Bargielska)

Weronika Maja Lewandowska

Marcin Sendecki

Katarzyna Sienkiewicz

Xawery Stańczyk

Magdalena Walusiak

W kategorii przekład poezji:

Paulina Ciucka, przekład wierszy Aušry Kaziliūnaitė, jęz. litewski

Waldemar Gajewski, projekt przekładu i wydania wierszy Sergiusza Jesienina, jęz. rosyjski

Tomasz Ososiński, projekt przekładu wierszy Jana Wagnera, jęz. niemiecki

Ivonna Nowicka, projekt przekładu wierszy Mohammada Alego Taheriego, jęz perski

Józefina Inesa Piątkowska, projekt przekładu wierszy Arsenija Tarkowskiego, jęz. rosyjski

Maciej Piotrowski, projekt przekładu wierszy Hryhorija Czubaja, jęz. ukraiński

Wszystkich stypendystkom i stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

W imieniu komisji Wojciech Szot

Protokół można pobrać TUTAJ:

1 obraz w galerii artykułu Program stypendialny - wyniki
1 / 1