Програма Інтервенційних Стипендій для Творчих Людей з України / Program Stypendialny dla Twórczyń i Twórców z Ukrainy

3.3.22

Повідомлення від 8.03.2022: Щиро дякуємо за всі заявки на участь у Програмі інтервенційних стипендій для творчих людей з України. Ми їх отримали дуже багато, тому першій фонд коштів уже вичерпано.
Ми дуже раді, що можемо фінансово підтримати аж 50 українських митців і мисткинь!
Набір триває - заявки, які будуть зараз внесені до резервного списку, розглядатимуться зразу після збільшення фінансування програми.

Komunikat z dnia 8.03.2022: Bardzo dziękujemy za wszystkie dotychczasowe wnioski o Stypendium interwencyjne dla twórczyń i twórców z Ukrainy. Otrzymaliśmy bardzo dużo zgłoszeń, w związku z czym wyczerpała się pierwsza pula środków na stypendia.
Cieszymy się, że możemy wesprzeć finansowo aż 50 ukraińskich artystów i artystek!
Nabór trwa nadal - zgłoszenia, które trafią teraz na listę rezerwową rozpatrzymy niezwłocznie w momencie zwiększenia dofinansowania programu.

////

[UKR] Староміський Дім Культури та місто Варшава оголошують Програму Інтервенційних Стипендій для Творчих Людей у Загрозі. Одноразові інтервенційні стипендії у розмірі до 5000 польських злотих призначені для художників, які були змушені покинути Україну внаслідок війни, спричиненої Росією. Статут та форма заявки доступні на сайті www.sdk.pl
Будь-які запитання можна надіслати на електронну адресу stypendia@sdk.pl

Стипендіальна програма фінансується:
- SDK
- M.st. Warszawa
- Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
- The Kosciuszko Foundation

Слава Україні!

\\\

[PL] Staromiejski Dom Kultury i Miasto Stołeczne Warszawa ogłaszają Program stypendialny dla twórczyń i twórców w zagrożeniu. Jednorazowe stypendia interwencyjne w wysokości do 5tys. złotych będą wypłacane dla artystek i artystów, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia Ukrainy w wyniku wojny wywołanej przez Rosję. Regulamin i formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie www.sdk.pl Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy stypendia@sdk.pl

Program stypendiów finansują:
- SDK
- M.st. Warszawa
- Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
- The Kosciuszko Foundation

Wolna Ukraina!

\\\

[ENG] Staromiejski Dom Kultury and the City of Warsaw announce a Scholarship Program for Artists in Danger. One-time intervention scholarships in the amount of 5,000 zlotys will be paid to artists who were forced to leave Ukraine as a result of the war caused by Russia. The regulations and the application form are available at www.sdk.pl
Any questions can be sent by e-mail to stypendia@sdk.pl

The scholarship program is financed by:
- SDK
- M.st. Warszawa
- Centrum Polsko Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
- The Kosciuszko Foundation

Free Ukraine!

1 obraz w galerii artykułu Програма Інтервенційних Стипендій для Творчих Людей з України  /  Program Stypendialny dla Twórczyń i Twórców z Ukrainy
1 / 1