Rezydencja Tashy Katsuby w Galerii Promocyjnej

1.12 — 31.1.23

grudzień 2022 - styczeń 2023

Tasha Katsuba jest białoruską artystką, która wiosną po inwazji rosyjskiej przeprowadziła się z Ukrainy do Polski. Jej twórczość ma autobiograficzny charakter. W swojej pracy nie ukrywa uczuć za konceptem, prowadzi pamiętnikowy styl opowiadania, studiuje świat relacji międzyludzkich. W centrum jej praktyki artystycznej jest jej własne “trójjedyne ja” i relacje z rodziną, rodzicami czy domem. Elementem charakterystycznym jej prac jest wykorzystanie różnych materiałów i zatarcie granic między formami sztuki. Już w 2018 roku żywica epoksydowa i tekstylia stały się dominującym elementem w jej malarstwie. Od 2021 roku artystka pracuje z tekstyliami i kostiumami. W czasie dwumiesięcznej rezydencji Tasha będzie pracować nad swoim pierwszym performensem, który zostanie zaprezentowany w Galerii Promocyjnej w styczniu 2023 roku.

Link: https://www.instagram.com/tashakatsuba/

Kuratorka: Olga Mzhelskaya

Koordynatorki: Michalina Sablik, Kaja Werbanowska

Projekt wspierany przez: perspAKTIV | https://www.instagram.com/perspaktiv_by/

PerspAKTIV ma na celu wsparcie i pomoc w rozwoju zawodowym i w kontynuacji działań artystów_ek i działaczy_ek kultury z Białorusi. Zespół PerspAKTIV pracuje nad stworzeniem i poszerzeniem trwałej sieci organizacji partnerskich z Niemiec i Polsk i, aby zapewnić białoruskim artystom_kom i działaczom_kom kultury bezpieczne środowisko dla twórczej realizacji i zakorzenienia w europejskim kontekście kulturowym.

1 obraz w galerii artykułu Rezydencja Tashy Katsuby w Galerii Promocyjnej
2 obraz w galerii artykułu Rezydencja Tashy Katsuby w Galerii Promocyjnej
3 obraz w galerii artykułu Rezydencja Tashy Katsuby w Galerii Promocyjnej
1 / 3