Spotkanie z Adamem Bodnarem

20.4.21 / G.19:00

Cykl: "Demokracja: diagnoza i pomysły na naprawę"

Spotkanie pierwsze: dr hab. Adam Bodnar, profesor SWPS: "Globalne, regionalne i polskie wyzwania dla praw człowieka i demokracji".

Epidemia koronawirusa uwypukliła istniejące już wcześniej zagrożenia dla ochrony praw człowieka i demokracji w wymiarze globalnym, europejskim, jak i krajowym. Rządy na całym świecie wprowadziły ograniczenia praw i wolności jednostek. Oficjalnym uzasadnieniem tych ograniczeń jest walka z epidemią, ochrona życia, zdrowia oraz porządku publicznego. Chaotyczność, nieprzejrzystość oraz nieproporcjonalność obostrzeń wprowadzanych w wielu krajach rodzą jednak pytania, czy władza nie realizuje przy okazji innych celów, kosztem obniżenia standardów demokratycznego państwa prawa, w którym rządzący są rozliczani, a obywatele wobec prawa równi. W tym kontekście wyostrza się znaczenie niezależnych instytucji, które w demokracji kontrolują władzę: niezależnych instytucji publicznych, takich jak Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, sądów, organizacji pozarządowych, mediów. Niepokojące, że w wielu krajach, w tym w Polsce, w czasie epidemii nasiliły się ataki na te instytucje. Pierwszy rok pandemii dostarczył bogatego i różnorodnego materiału do refleksji, jak usprawnić mechanizmy ochrony praw człowieka w przyszłości.

Spotkanie poprowadzi Anna Wójcik, badaczka w Polskiej Akademii Nauk, dziennikarka OKO.press pisząca o demokracji i praworządności.

1 obraz w galerii artykułu Spotkanie z Adamem Bodnarem
1 / 1