Stypendia dla poetów i tłumaczek

5.5 — 7.6.21

Komisja w składzie: Wojciech Szot (przewodniczący), Justyna Czechowska, Magdalena Kicińska otrzymała do rozpatrzenia 59 wniosków o stypendium, 46 w kategorii poezja, 14 w kategorii przekład poezji.

Członkinie i członek komisji oceniali trzy aspekty wniosków: portfolio wnioskodawczyni/wnioskodawcy, merytoryczną stronę projektu oraz plan pracy, w każdych z aspektów można było otrzymać od 0 do 3 punktów od każdej członkini/członka komisji. Dodatkowo każda osoba członkowska miała możliwość przyznania „punktu jurorskiego” dla wyróżniającego się projektu. Stypendystki i stypendystów wyłoniono na podstawie sumy otrzymanych punktów.

Komisja postanowiła przyznać stypendia następującym twórcom i twórczyniom:

W kategorii poezja:

Justyna Furgał (d. Bargielska)

Weronika Maja Lewandowska

Marcin Sendecki

Katarzyna Sienkiewicz

Xawery Stańczyk

Magdalena Walusiak

W kategorii przekład poezji:

Paulina Ciucka, przekład wierszy Aušry Kaziliūnaitė, jęz. litewski

Waldemar Gajewski, projekt przekładu i wydania wierszy Sergiusza Jesienina, jęz. rosyjski

Tomasz Ososiński, projekt przekładu wierszy Jana Wagnera, jęz. niemiecki

Ivonna Nowicka, projekt przekładu wierszy Mohammada Alego Taheriego, jęz perski

Józefina Inesa Piątkowska, projekt przekładu wierszy Arsenija Tarkowskiego, jęz. rosyjski

Maciej Piotrowski, projekt przekładu wierszy Hryhorija Czubaja, jęz. ukraiński

Wszystkich stypendystkom i stypendystom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy!

W imieniu komisji Wojciech Szot

Protokół można pobrać TUTAJ:

Staromiejski Dom Kultury ogłasza drugą edycję warszawskiego programu stypendialnego dla poetów i tłumaczek poezji. W roku 2021 obchodzimy setne urodziny trojga wspaniałych poetów: Julii Hartwig, poetki, eseistki, tłumaczki literatury pięknej z języka francuskiego i angielskiego, Tadeusza Różewicza i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Poezja polska i ta w przekładzie jest nierozerwalną częścią polskiej literatury, historii i tożsamości, dlatego do zadań instytucji publicznych należy wspieranie jej rozwoju. Program jest częścią obchodów rocznicowych.

Pula 60 tysięcy złotych zostanie podzielona pomiędzy 6 twórców i twórczyń poezji oraz 6 tłumaczek i tłumaczy poezji. Każdy i każda z nich otrzyma po 5 tys. złotych brutto.

Co należy zrobić, żeby dostać stypendium?
– uważnie przeczytać regulamin,
– wypełnić prosty formularz,
– dokumenty wysłać do dnia 7 czerwca 2021 r. do godziny 24:00 na adres stypendia@sdk.pl lub na adres SDK, Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa (obowiązuje data stempla pocztowego)

Kto może dostać stypendium?
– mieszkaniec i mieszkanka Warszawy,
– poeta i poetka mający/a za sobą debiut literacki,
– tłumacz i tłumaczka mający/a za sobą debiut literacki.

Wyniki zostaną ogłoszone w połowie czerwca 2021 roku.

W razie pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu: stypendia@sdk.pl

1 obraz w galerii artykułu Stypendia dla poetów i tłumaczek
1 / 1