Sytuacja migrantów na granicy polsko-białoruskiej: problemy, potrzeby i perspektywy

12.10.21 / G.19:00

Bieżąca sytuacja migrantów na granicy polsko-białoruskiej: problemy, potrzeby i perspektywy- z Agnieszką Kosowicz, z Polskiego Forum Migracyjnego i Grupy Granica, rozmawia Dionisios Sturis.

Sytuacja uchodźców z dnia na dzień staje się coraz bardziej dramatyczna. Władze polskie w różny sposób, szczególnie poprzez wprowadzenie stanu wyjątkowego na strategicznym wąskim pasie leżącym bezpośrednio przy granicy z Białorusią, utrudniają działanie organizacjom starającym się dostarczyć pomoc medyczną i humanitarną, Straż Graniczna stosuje nielegalne wywózki migrantów, kilka osób z powodu trudnych warunków, osłabienia i chorób poniosło śmierć. Codziennie kolejne osoby są narażone na utratę zdrowia lub życia...

Media również mają ograniczone możliwości relacjonowania sytuacji. W konsekwencji rzetelne informacje o sytuacji na granicy do szerszej opinii publicznej docierają z utrudnieniem. W debacie publicznej głównego nurtu podgrzewane są nastroje antymigranckie, społeczeństwo jest podzielone a z pola widzenia schodzą wartości takie jak solidarność, prawa człowieka, szacunek, otwartość i gościnność, z której Polska zawsze była tak dumna…

Zapraszamy na spotkanie z Agnieszką Kosowicz – Prezeską Polskiego Forum Migracyjnego oraz działaczką Grupy Granica, podczas którego porozmawiamy o bieżącej sytuacji migrantów na granicy polsko-białoruskiej, zweryfikujemy stereotypy funkcjonujące w opinii publicznej, przyjrzymy się ludzkiemu aspektowi sytuacji, porozmawiamy o bieżących potrzebach i perspektywach rozwoju sytuacji a także spojrzymy na szerszy kontekst migracji w Polsce w charakterze lokalnym, krajowym i europejskim.

Rozmowę poprowadzi Dionisios Struis – dziennikarz i pisarz, autor licznych reportaży prasowych i radiowych oraz trzech książek reporterskich opowiadających kolejno o współczesnej Grecji (Grecja. Gorzkie pomarańcze), wyspie Man i miejscowej Polonii (Gdziekolwiek mnie rzucisz…) oraz greckich i macedońskich uchodźcach, którzy w latach 40. i 50. XX wieku znaleźli się w Polsce (Nowe życie. Jak Polacy pomogli uchodźcom z Grecji).

Spotkanie będzie transmitowane na żywo na Facebooku Staromiejskiego Domu Kultury, Polskiego Forum Migracyjnego i Kultury Otwartości.


fot. Anna Maria Biniecka