TATA W TELEFONIE: duet KANAPLEV/LEIDIK oprowadza po wystawie

18.11.23 / G.13:00

Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury

Artyści i fotografowie, Yulia Leidik i Evgene Kanaplev, oprowadzą w języku rosyjskim i polskim po wystawie TATA W TELEFONIE. Duet fotograficzny opowie o pracy nad projektem, swojej praktyce fotograficznej, tym, jak wyglądała ich opozycyjna praca w Białorusi i nad jakimi projektami pracują w Polsce.

Yulia Leidik i Evgene Kanaplev zajmują się fotografią i wideo. Ich praktyka leży na styku sztuki, projektów komercyjnych i społecznych. W swoich pracach KANAPLEV+LEIDIK poruszają tematy związane z rewolucją białoruską, komentują program polityczny i społeczny, propagandę, pracują z tematem przemocy i wykluczenia społecznego.

W 2020 roku KANAPLEV+LEIDIK przekształcili wizerunek Swiatłany Cichanouskiej, białoruskej działaczki politycznej, kandydatki na prezydenta Białorusi w wyborach prezydenckich w 2020 roku. U szczytu białoruskiej rewolucji artyści stworzyli portrety przywódców politycznych ruchu opozycyjnego oraz serię symbolicznych portretów znaczących postaci, które stały się częścią projektu "Białoruś 2020". Białoruska rewolucja 2020 roku zmieniła życie Yulii i Evgene, a na początku 2022 roku, aby uniknąć politycznych prześladowań, rodzina wraz z dwójką dzieci wyemigrowała do Warszawy. Nowe środowisko doceniło pracę fotografów i w 2022 roku Yulia została stypendystką programu Gaude Polonia, a w 2023 roku - rezydentką Ambasady Kultury. W 2023 roku Evgene również otrzymał stypendium Gaude Polonia, a KANAPLEV+LEIDIK otworzyli szkołę fotografii w Warszawie. Obecnie artyści kontynuują badania fotograficzne, pracując z Białorusinami na emigracji, rodzinami więźniów politycznych i starszymi emigrantami.

WWW: https://sdk.pl/wydarzenia/tata-w-telefonie-kanaplevleidik/

///

ПАПА В ТЕЛЕФОНЕ: дуэт КАНАПЛЕВ/ЛЕЙДИК проведут экскурсию по выставке на русском i польском языке

18 ноября 2023 г., 13:00
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury

Художники и фотографы Юлия Лейдик и Евгений Канаплев проведут экскурсию по выставке "Папа в телефоне" на русском языке. Фотографический дуэт расскажет о своей работе над проектом, о своей фотографической практике, о том, как проходила их оппозиционная работа в Беларуси и над какими проектами они работают в Польше.
Юлия Лейдик и Евгений Канаплев занимаются фотографией и видео. Их творчество находится на пересечении искусства, коммерческих и социальных проектов. В своих работах KANAPLEV+LEIDIK затрагивают вопросы, связанные с белорусской революцией, комментируют политическую и социальную повестку дня, пропаганду, работают с темой насилия и социального исключения.

В 2020 году KANAPLEV+LEIDIK трансформировали образ Светланы Тихоновской. На гребне беларусской революции творческий дуэт создал портреты политических лидеров оппозиционного движения и серию портретов символически-значимых фигур, которые вошли в проект “Беларусь 2020”. Беларусская революция 2020 года изменила жизнь Юли и Жени, и в начале 2022 года семья с двумя детьми во избежание политического преследования эмигрировала в Варшаву. Новое окружение высоко оценило работу фотографов, и в 2022 году Юля стала стипендиатом программы Гаудэ Полония, а в 2023 - резидентом Амбасады культуры. В 2023 году Женя также стал стипендиатом программы Гаудэ Полония, и KANAPLEV+LEIDIK открыли фото школу. В настоящее время фокус художников сконцентрирован на беларусах в эмиграции, семьях политзаключенных и эмигрантах старшего возраста.

WWW: https://sdk.pl/wydarzenia/tata-w-telefonie-kanaplevleidik/

1 obraz w galerii artykułu TATA W TELEFONIE: duet KANAPLEV/LEIDIK oprowadza po wystawie
1 / 1