“The Beast – white supremacy” – James Omolo book launch | Bestia – biała supremacja-spotkanie autorskie

17.5.21 / G.19:00

We hereby invite you to participate in an online event taking place on 17th of May at 19.00

“The Beast – white supremacy” – book launch with James Omolo

The beast: white supremacy is about variegated controversial topics on race relations. It delves into the world of White supremacy, capturing the all encompassing centrality and assumed superiority, and the practices based on this assumption.

It builds on the premise of race relations with the aim of confronting some of the prevalent elements of white supremacy, and to prompt white people to take action and for Black people to understand the trajectories in which white supremacy is manifested.

Moreover, this book helps to understand better and take the concept of white supremacy even deeper into a conversation by offering the historical and cultural context, and how they influence the contemporary society.

In a grand scheme, white supremacy is a prominent ideological phenomenon in Europe with social and political implications. The social construct of race defines contemporary life chances of Black people.

What makes this book outstanding is how it connects the historical perspectives with their implications to the contemporary problems in race relations premised upon white supremacy, outlining various parentheses to validate the narratives.

The conversation with the author James Omolo will be held by phd Margaret Amaka Ohia-Nowak

LOGIN DATA

https://zoom.us/j/91327921874?pwd=MWg3RlZDTExYczl1ZUhKK2JEVjVjQT09

Meeting ID: 913 2792 1874

Passcode: 206644

****PL****

UWAGA- spotkanie prowadzone w JĘZYKU ANGIELSKIM

Zapraszamy na wydarzenie online, które odbędzie się 17.05.2021 o godz. 19.00

„Bestia – biała supremacja" autorstwa Jamesa Omolo, dotyka różnych relacji na gruncie rasowym. Zagłębia się w świat białej dominacji, uwydatniając jej wszechobecną centralizację i domniemaną wyższość jak też praktyki oparte na tych założeniach.

Książka bazuje na założeniach relacji rasowych w celu konfrontacji dominujących aspektów białej supremacji i skłonić białych do podjęcia działań a czarnoskórych do zrozumienia sposobów w jakich objawia się biała supremacja. Ponad to, ta książka pomaga lepiej zrozumieć koncept białej supremacji i zgłębić go poprzez nakreślenie kontekstu historycznego  i kulturalnego oraz sposobu, w jaki wpływa ona na współczesne społeczeństwo.

W ogólnym ujęciu, biała supremacja jest znaczącym zjawiskiem ideologicznym w Europie wywierającym daleko idące skutki społeczne i polityczne. Społeczny konstrukt rasy definiuje współczesne szanse życiowe osób czarnoskórych.

To, co wyróżnia tę książkę, jest sposób, w jaki łączy perspektywę wydarzeń historycznych z ich oddźwiękiem we współczesnych problemach rasowych, podporządkowanych białej supremacji.   

 Spotkanie z autorem – Jamesem Olomo poprowadzi dr Margaret Amaka Ohia-Nowak

 DANE DO LOGOWANIA

https://zoom.us/j/91327921874?pwd=MWg3RlZDTExYczl1ZUhKK2JEVjVjQT09

Meeting ID: 913 2792 1874

Passcode: 206644