Urbanistyka (po)pandemiczna. Seminarium

18.3.21 / G.18:00

Staromiejski Dom Kultury zaprasza na seminarium "Urbanistyka (po)pandemiczna" dr. Łukasza Drozdy.

Czwartek, 18 marca 2021 o godz. 18:00
Wydarzenie online. Bezpłatne.

Zapisy przyjmujemy pod adresem mailowymarkadiusz.gruszczynski@sdk.pl


***

Urbanistyka (po)pandemiczna – seminarium

Epoka dystansowania społecznego wymusza skrajne zaprzeczenie dotychczasowego charakteru współczesnych miast: obszarów wymiany, spotkań, wielowymiarowych relacji. Jak wobec tego będzie wyglądać przestrzeń zurbanizowana po pandemii? Czy pojawienie się Covid-19 to czynnik, który na trwałe zmieni nasze otoczenie, tak jak podobne chwile przełomu w przeszłości, z przemianami 1989 roku na czele? Udzielenie odpowiedzi na postawione w ten sposób pytania jest niezwykle trudne, a przebieg wielu procesów ciągle pozostaje więcej niż niepewny. Warto jednak rozpocząć dyskusję dotyczącą takich zagadnień, a doświadczenie kilkunastu miesięcy w pandemicznych warunkach skłania już do pierwszych refleksji o kształcie procesu urbanizacji po upragnionym końcu koronawirusa. Wydarzenia zupełnie bezprecedensowego ze względu na skalę i wszechstronność swoich oddziaływań. Dziejącego się w świecie cechującym się nigdy nie notowanym wcześniej poziomem złożoności i wzajemnych powiązań ośrodków urbanizacji na całym świecie.
Pięcioczęściowe seminarium poświęcone jest urbanistyce (po)pandemicznej i jej zagadnieniom szczegółowym, czyli wybranym kluczowym wycinkom procesów wokół kształtowania się przestrzeni osadniczej. Umożliwi to zainteresowanym osobom zarówno udział w całym cyklu, jak i jego poszczególnych spotkaniach. Uczestniczki i uczestnicy zapoznawać będą się zarówno z klasyką literatury urban studies, jak i najnowszymi opracowaniami, w tym badaniami prowadzonymi już w okresie trwania pandemii Covid-19.
Prowadzenie: dr Łukasz Drozda – politolog i inż. urbanista. Adiunkt w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz wykładowca w School of Ideas Uniwersytetu SWPS. Autor m.in. książek: Urbanistyka oddolna. Koszmar partycypacji a wytwarzanie przestrzeni (2019), Dwa tysiące. Instrukcja obsługi polskiej urbanizacji w XXI wieku (2018), Uszlachetniając przestrzeń. Jak działa gentryfikacja i jak się ją mierzy (2017).
Tematy pierwszego spotkania:
Wprowadzenie do urbanistyki (po)pandemicznej – ile nowego spodziewać się w świecie po koronie?
Czy pandemia to zupełnie nowe zjawisko dla zurbanizowanego świata? Na ile procesy charakterystyczne dla świata (po)pandemicznego stanowią powtórkę z wcześniejszych doświadczeń urbanistycznych? W jaki sposób dotychczasowy dorobek wiedzy i koncepcji z zakresu urbanistyki i studiów miejskich odpowiada potrzebom stwarzanym przez wyzwania charakterystyczne dla współczesnej przestrzeni?

Lektury:
- Alexander Ch. i in. (2008) Język wzorców. Miasta, budynki, konstrukcja, przeł. A. Kaczanowska, K. Maliszewska, M. Trzebiatowska, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, wzorce nr 1-204.
- Davis M. (2009) Planeta slumsów, Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, przeł. K. Bielińska, s. 194-211.
- Honey-Rosés J. i in. (2020). The impact of COVID-19 on public space: an early review of the emerging questions–design

1 obraz w galerii artykułu Urbanistyka (po)pandemiczna. Seminarium
1 / 1