WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ - NABÓR WNIOSKÓW

30.6.23

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej to konkurs, którego głównym celem jest wyróżnienie warszawskich animatorek i animatorów, edukatorek i edukatorów, nauczycielek i nauczycieli, artystów i artystek, aktywistów i aktywistek za najlepsze projekty, programy i działania z zakresu edukacji kulturalnej, które były realizowane w roku poprzedzającym aktualną edycję nagrody i/lub w roku bieżącym, za który przyznawana jest Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej. 

Autorzy i autorki najlepszych projektów otrzymają nagrody finansowe (łączna pula nagród wynosi 100 tys. złotych), a ich projekty staną się wyznacznikiem trendów oraz inspiracją dla osób zajmujących się edukacją kulturalną. 

Czekamy na zgłoszenia do 30 czerwca 2023 r.  

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie: XIV Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej

W tym roku, wraz ze zmianą regulaminu WNEK, wprowadzone zostały nowe kategorie w których przyznawana będzie nagroda. Są one zgodne z dokumentem Edukacja Kulturalna w Warszawie

Oto nowe kategorie: 

  1. różnorodne i wielokulturowe społeczeństwo 
  2. środowisko naturalne i klimat 
  3. kompetencje przyszłości 
  4. procesy twórcze 
  5. dziedzictwo kulturowe i tożsamość 
  6. wspólnoty lokalne 
  7. procesy włączające i dostępność 

Złożona z praktyków i praktyczek kultury i edukacji, profesjonalistów i profesjonalistek z różnych obszarów związanych z edukacją kulturalną Kapituła WNEK dokona wyboru laureatów i laureatek na podstawie kryteriów określonych w Regulaminie oraz własnych eksperckich wniosków.  

Nie zwlekaj, opowiedz o swoim projekcie już dziś!  

Nagrody zostaną wręczone laureatom i laureatkom na jesiennej uroczystości podsumowania WNEK 2023, która będzie także okazją do integracji realizatorów i realizatorek projektów, wymiany doświadczeń, metod i narzędzi pracy oraz przestrzenią uruchomienia wspólnej refleksji o przyszłości działań edukacyjno-kulturalnych w Warszawie. 

1 obraz w galerii artykułu WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ - NABÓR WNIOSKÓW
2 obraz w galerii artykułu WARSZAWSKA NAGRODA EDUKACJI KULTURALNEJ - NABÓR WNIOSKÓW
1 / 2