WOJOWNIK MIŁOŚCI performans Tashy Katsuby

18.1.23 / G.19:00

18 stycznia 2023godz. 19:00-20:00
Galeria Promocyjna, Staromiejski Dom Kultury

"O co w tym wszystkim chodzi? O uczucia, których nie da się ubrać w słowa, ale postaram się je wyrazić głosem i ciałem. Nigdy nie wyobrażałam sobie, że doświadczę wojny i nigdy nie zrozumiałam czy jednak doświadczyłam. 68 dni (to dużo czy mało?) doświadczałam wojny…"
Podobnie jak wielu Białorusinów, którzy nie zgadzają się z reżimem Łukaszenki i byli zmuszeni do ucieczki przed represjami, Tasza przyjechała do Kijowa, gdzie 24 lutego 2022 r. złapał ją początek wojny. Dwa miesiące życia Białorusinki w trakcie wojnie, w której po stronie agresora bierze udział nieprawowity prezydent Białorusi. A potem - podwójna emigracja.
Artystka Tasha Katsuba pokaże swój pierwszy performans w ramach projektu PerspAKTIV, który pracuje nad stworzeniem i rozszerzeniem trwałej sieci organizacji partnerskich z Niemiec i Polski, aby zapewnić białoruskim artystom i działaczom kultury bezpieczne warunki do twórczej realizacji i zaangażowania w europejski kontekst kulturowy.
Rezydencja: @perspaktiv_by
Galeria: @promocyjna
Kuratorzy: @olga.mzhelskaya
Koordynacja: @kaja.werbanowska @miska_sablik
.
Muzyka: V Symfonia Beethovena
Pomoc z tekstem: @de_lendik
Pomoc w tłumaczeniu: @yuriihalaibida
Wstęp wolny.

///

Перфоманс Ташы Кацубы: “Воін кахання”

18.01. 2023 - 19:00-20:00
Галерэя Прамацыйна

«Пра што ж гэта ўсё? Аб пачуццях, якія не змяшчаюцца ў словы, але я паспрабую прагаварыць іх голасам і целам.
Я ніколі не думала, што даведаюся нешта пра вайну і так і не зразумела - ці даведалася. 68 дзён (гэта шмат ці мала?) я перажывала досвед вайны…”
Як і многія беларусы, не згодныя з рэжымам Лукашэнкі і вымушаныя ўцякаць ад рэпрэсій, Таша прыехала ў Кіеў, дзе 24 лютага 2022 года заспела пачатак вайны. Два месяцы жыцця беларускі на вайне, у якой нелегітымны прэзідэнт Беларусі бярэ ўдзел на баку агрэсара. А затым - падвойная эміграцыя.
Свой першы перфоманс мастачка Таша Кацуба будзе паказваць у рамках PerspAKTIV, якая працуе над стварэннем і пашырэннем устойлівай сеткі партнёрскіх арганізацый з Германіі і Польшчы для забеспячэння беларускім мастакам і дзеячам культуры бяспечных умоў для творчай рэалізацыі і ўцягвання ў еўрапейскі культурны кантэкст.

1 obraz w galerii artykułu WOJOWNIK MIŁOŚCI performans Tashy Katsuby
2 obraz w galerii artykułu WOJOWNIK MIŁOŚCI performans Tashy Katsuby
1 / 2