Zwierzęta i ich symbolika ... - SPOTKANIE KLUBU WARS I SAWA

18.11.21 / G.11:00

18.11.2021r. (czwartek) godz. 11.00 – 13.00
Klub Seniora "Wars i Sawa" zaprasza do SDK na spotkanie pt.:
„Zwierzęta i ich symbolika w świecie starożytnym”

Prelekcję poprowadzi prof. Barbara Milewska-Waźbińska

Zwierzęta związane są z człowiekiem od zarania dziejów. Prelekcja poświęcona zostanie relacjom ludzi ze zwierzętami w dawnych kulturach oraz przedstawieniu uniwersalnej i aktualnej do dzisiaj symboliki zwierzęcej.

Wykorzystano ilustrację z https://commons.wikimedia.org.: "Scena poświęcenia na cześć Diany. Fresk z Domu Vettii w Pompejach".
Wykorzystanie na zasadach Public Domain.

1 obraz w galerii artykułu Zwierzęta i ich symbolika ... - SPOTKANIE KLUBU WARS I SAWA
1 / 1