die raum

https://www.dieraum.net/
@die_raum

die raum to przestrzeń projektowa o powierzchni 5 m² w Prenzlauerbergu, założona w 2011 roku. Przestrzeń wystawiennicza została zaprojektowana przez BARarchitects jako integralna część budynku, który zawiera różnorodne przestrzenie funkcjonalne, w tym warsztaty, studia, restaurację, sklep i mieszkania. Została ona pomyślana jako miejsce eksperymentalne z dynamiczną "membraną" pomiędzy budynkiem a życiem ulicy. Dlatego każdy projekt jest tworzony specjalnie dla die raum i stanowi dialog z architektonicznym i społecznym kontekstem przestrzeni. Wszystkie pokazy są dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, podobnie jak rzeźby publiczne. Wystawom, a także performansom, koncertom i rozmowom towarzyszy plakat kontekstualizujący każdy projekt, który jest współprojektowany przez każdego artystę. die raum zostało założone przez kuratorkę Lotte Møller i artystę wizualnego Jespera Dyrehauge. Od 2015 roku przestrzeń projektowa jest prowadzona wyłącznie przez Møller. die raum dąży do stworzenia zróżnicowanego programu, aby dotrzeć do lokalnej i międzynarodowej publiczności oraz przechodniów.

die raum is a 5 sq m project space in Prenzlauerberg, founded in 2011. The exhibition space was designed by BARarchitects as an integral part of a building that contains a variety of functional spaces, including workshops, studios, a restaurant, a shop, and apartments. It is conceived as an experimental site with a dynamic 'membrane' between the building and street life. Therefore, every project is produced specifically for die raum and presents a dialogue with the architectural and social context of the space. All shows are accessible 24/7, much like a public sculpture. Exhibitions, as well as performances, concerts, and talks, are accompanied by a poster contextualising each project and is co-designed by each artist. die raum was founded by curator Lotte Møller and visual artist Jesper Dyrehauge. Since 2015 the project space has been run solely by Møller. die raum aims to create a varied program in order to reach a local as well as an international audience and passers-by.

die raum ist ein 5 qm großer Projektraum in Prenzlauer Berg. Er wird von Lotte Møller in Kooperation mit den BARarchitekten geleitet. Alle Projekte sind ortsspezifische Neuproduktionen, die von einem Poster begleitet werden. Das Poster funktioniert als eine Plattform für die Kontextualisierung sowie Vermittlung der einzelnen Projekte. Zu unserem Programm zählen außer installatorischen Projekten auch Live-Performances, Talks und Konzerte. Der physische Rahmen von die raum wurde von den BARarchitekten als ein konzeptuelles und soziales „Bindeglied“ zwischen Haus und Straßenleben konzipiert. die raum ist deswegen nicht mit einem klassischen „white cube“ zu vergleichen, sondern steht in direkter Verbindung mit dem sozialen Umfeld im Oderbergerkiez. Jedes Projekt ist diesen Faktoren unterlegen und bedeutet jedes Mal einen Dialog mit der sozialen Umgebung. die raum wurde 2011 von Jesper Dyrehauge und Lotte Møller in Kooperation mit den BAR-Architekten gegründet.

die raum - це дизайнерський простір площею 5 м² у Пренцлауерберзі, заснований у 2011 році. Виставковий простір був спроектований BARarchitects як невід'ємна частина будівлі, яка містить різноманітні функціональні простори, включаючи майстерні, студії, ресторан, магазин та квартири. Він замислювався як експериментальне місце з динамічною «мембраною» між будівлею і вуличним життям. Тому кожен проект створюється спеціально для die raum і є діалогом з архітектурним та соціальним контекстом простору. Всі шоу доступні 24/7, як і публічні скульптури. Виставки, а також перформанси, концерти та бесіди супроводжуються плакатом, що контекстуалізує кожен проект, який спільно розроблений кожним художником. die raum була заснована кураторкою Лотте Меллер та візуальним художником Єспером Дірехауге. З 2015 року дизайнерським простором керує виключно Меллер. Die Raum прагне створити різноманітну програму, щоб охопити місцеву та міжнародну аудиторію та перехожих.

Lotte Møller

Back to main page

1 obraz w galerii artykułu die raum
1 / 1