Miejsca troski / WYSTAWA Kai Wielowiejskiej

8.4 — 28.5.22

Wydarzenia towarzyszące:

28.5.22 godz.12:00 - MIEJSCA TROSKI: FINISAŻ WYSTAWY
23.04.2022 godz. 11:00 - 13.00 - ZIELSKIE KADZIDŁA: warsztaty z Rozkwity
23.04.2022 godz. 14:00 - Oprowadzanie autorskie po wystawie


Kaja Wielowiejska
Miejsca troski

8 kwietnia - 28 maja 2022
Wernisaż wystawy 8 kwietnia od godz. 18.00
Galeria Promocyjna

UWAGA. W sobotę, 16.04.2022 r. galeria jest nieczynna dla zwiedzających.

Kaja Wielowiejska w swoich pracach odnosi się do pradawnych wierzeń, w których przyroda była wyniesiona aż do rangi sacrum, a czynności kultowe dokonywane w specjalnie wydzielonych leśnych obszarach, tzw. świętych gajach - sanktuariach natury. Duży wpływ na wybór świętych miejsc miało ukształtowanie terenu przypominające kobiece łono. Na ich terenie często obowiązywały bardzo ścisłe restrykcje - polowanie i gromadzenie dóbr leśnych groziło świętokradcom utratą wzroku, ciężką chorobą czy nawet śmiercią w przypadku ścięcia drzewa.

Współcześnie coraz rzadziej przyroda traktowana jest jako świętość. Artystka w swoich pracach zwraca uwagę na opresję wobec natury oraz kobiet, nadmierną, bezduszną eksploatację, przedmiotowe traktowanie “Matki Ziemi”. Jej wystawa przedstawia apokaliptyczną wizję świata po wojnie i wielkich pożarach. Równocześnie podkreśla, że w tym trudnym czasie nie powinniśmy zapominać o cierpiącej przyrodzie. Wielowiejska postuluje powrót do bezpiecznych, świętych miejsc troski, współczucia i czułości.

Nel Laura Noddings, filozofka zajmująca się etyką troski zwraca uwagę na to, że w przyrodzie istnieje “relacja naturalnej troski”. Jest ona widoczna w współzależnościach między poszczególnymi elementami przyrody od skali mikro do makro: w życiu biologicznym, wymianie komórkowej, relacji świata grzybów, roślin i zwierząt, całych ekosystemów opartych na wzajemnym przepływie energii i materii. Relacja opieki występuje także w najbardziej podstawowej komórce życia społecznego czyli relacji matka-dziecko. Etyka troski wywodząca się z myśli feministycznej polega na wzajemności, pielęgnacji, otwartości na nierówne dawanie i otrzymywanie, jest uczuciowa, czuła i uważna na drugą osobę. Może wyrażać się w relacjach ludzkich, międzygatunkowych oraz stosunku do całych ekosystemów.

Wystawa w ramach Nagrody Inicjatywy Entry.

Partnerzy:
ASP w Warszawie
Inicjatywa Entry

////

Кая Вєловейська
Місця турботи

8 квітня - 28 травня2022

Galeria Promocyjna

Кая Вєловейська посилається у своїх роботах на стародавні вірування, в яких природа вважалася священною, а культова діяльність здійснювалася в спеціально відібраних ділянках лісу, відомих як священні гаї або святилища природи. На вибір сакральних місць сильний вплив мала місцевість, що нагадувала жіноче лоно. Людська діяльність у таких місцях часто була суворо обмежена: полювання та збирання лісових продуктів вважалося святотатством і каралося втратою зору, тяжкою хворобою або навіть смертю у разі зрубування дерева.

У наш час природу все рідше вважають святою. У своїх роботах художниця зосереджує увагу на пригніченні природи і жінки, надмірній, бездушній експлуатації, бруталізації «Матері-Землі». Її виставка представляє апокаліптичне бачення світу після війни та великих пожеж. Вона наголошує, що не можна забувати про страждання природи в цей непростий час. Вєловейська пропонує повернутися до безпечних, святих місць турботи, співчуття та ніжності.

Нел Лора Ноддінгс, філософиня, яка працює над етикою догляду, зазначає, що в природі існує «зв’язок природного догляду». Це видно у взаємозалежності різних елементів природи від мікро до макромасштабу: у біологічному житті, клітинному обміні, взаємозв’язку грибного, рослинного і тваринного світу, цілих екосистем, заснованих на взаємному потоці енергії та речовини. Відносини піклування також виявляються в найосновнішому осередку соціального життя – відносинах матері та дитини. Етика турботи, що випливає з феміністської думки, заснована на взаємності, піклуванні, відкритості до нерівноправних дачі та отриманні, вона є ніжною та уважною до іншої людини. Це може виражатися у людських стосунках, міжвидових відносинах і ставленні до цілих екосистем.

Виставка в рамках премії Entry Initiative Award

Партнери:

Академія образотворчих мистецтв, Варшава, Польща

Ініціатива Entry

1 obraz w galerii artykułu Miejsca troski / WYSTAWA Kai Wielowiejskiej
1 / 1