Cele strategiczne

 • Skupienie si臋 wok贸艂 edukacji kulturalnej i wychowaniu poprzez sztuk臋
  • stworzenie warunk贸w do podstawowej, ale wszechstronnej edukacji kulturalnej
  • kreowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych, przygotowanie 艣wiadomego odbiorcy i tw贸rcy kultury
  • rozwijanie umiej臋tno艣ci organizowania wolnego czasu
  • stwarzanie warunk贸w do indywidualnego rozwoju osobowo艣ci, do konfrontacji, oceny i wymiany do艣wiadcze艅, ujawniania talent贸w
  • przygotowanie do krytycznego korzystania z masowych 艣rodk贸w przekazu
  • dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce awans spo艂eczny dzieciom i m艂odzie偶y ze 艣rodowisk niedostosowanych spo艂ecznie
  • propagowanie wzorc贸w godnego i aktywnego 偶ycia na emeryturze
  • upowszechnianie wiedzy o Warszawie, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem Starego Miasta
 • Kszta艂towanie umiej臋tno艣ci aktywnego uczestnictwa w 偶yciu kulturalnym
  • dzia艂ania umo偶liwiaj膮ce spo艂ecze艅stwu dost臋p do kultury
  • promowanie aktywnego i tw贸rczego stylu 偶ycia
  • uaktywnienie zasob贸w tw贸rczych i umys艂owych mieszka艅c贸w Warszawy, ze szczeg贸lnym uwzgl臋dnieniem mieszka艅c贸w Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu
  • umo偶liwienie tw贸rcom amatorom prezentacji w艂asnych uzdolnie艅 i efekt贸w ich tw贸rczo艣ci
  • dzia艂ania wspieraj膮ce kulturaln膮 aktywno艣膰 organizacji pozarz膮dowych
  • praca na rzecz integracji i promocji sto艂ecznych dom贸w i klub贸w kultury
 • Integracja spo艂eczno艣ci lokalnej za pomoc膮 dzia艂a艅 kulturalnych
  • wykorzystanie kultury i sztuki w celu promocji rozwoju 艣wiadomo艣ci obywatelskiej, integracji i poprawy relacji mi臋dzy s膮siadami
 • Poprawa bazy lokalowej umo偶liwiaj膮ca wzbogacenie form pracy

HISTORIA BUDYNKU KAMIENICA BORNBACHOWSKA (WINKLEROWSKA)

Naro偶na ul. Celnej. 1449 wzmiankowany Dom drewniany, kt贸ry Miko艂aj Bornbach, z艂otnik, sprzeda艂 swemu synowi Jerzemu; w posiadaniu tej rodziny prawie do po艂owy XVII w. Kamienica wzniesiona oko艂o 1451, wzmiankowana 1462, zapewne jednotraktowa (obecnie dwa przednie trakty). W XVI wieku parokrotnie przebudowywana, zapewne najpierw dodano tylny trakt, nast臋pnie podzielono i sklepiono piwnice frontowe oraz powi臋kszono zabudowania […]

Zarys Historii Wydarzenia Staromiejskiego Domu Kultury

Otwarty 22 lipca 1953 roku. W latach 1962-1987 dzia艂a艂 pod patronatem ZMS/ZSMP. Od pocz膮tku swojego istnienia by艂 domem pracy tw贸rczej m艂odych. Najciekawsze inicjatywy to m.in.: dzia艂alno艣膰 Klubu „Krzywego Ko艂a” (1955-1962), kt贸ra wywo艂a艂a du偶y wp艂yw na kszta艂towanie si臋 opozycji wobec w艂adzy komunistycznej (cz艂onkami klubu byli: J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuro艅, A. Michnik, A. Ma艂achowski, J. […]