Raport dostępności

logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Poniżej publikujemy raport o stanie zapewniania dostępności złożony przez Staromiejski Dom Kultury w dniu 08.03.2021 [Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (okres sprawozdawczy od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. - raport ukazuje stan w dniu 01.01.2021 r.)]:

SDK Raport o stanie zapewniania dostępności (kliknij, dokument do czytania w nowym oknie)

Informacja o zakresie działalności SDK

Klikając na umieszczony poniżej klawisz "Czytaj dalej", otworzysz stronę informacyjną o zakresie działalności Staromiejskiego Domu Kultury. Znajdziesz tam krótki opis, w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, tłumaczenie tego tekstu na polski język migowy (PJM) w postaci filmu z lektorem PJM oraz tłumaczenie opisu na tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR). Zapraszamy.
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kultury • Deklarację zaktualizowano: [2022-12-12] Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kultury – https://sdk.bip.um.warszawa.pl/. […]
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.