Raport dostępności

Poniżej publikujemy raport o stanie zapewniania dostępności złożony przez Staromiejski Dom Kultury w dniu 08.03.2021 [Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (okres sprawozdawczy od 20 września 2019 r. do 1 stycznia 2021 r. - raport ukazuje stan w dniu 01.01.2021 r.)]:

SDK Raport o stanie zapewniania dostępności (kliknij, dokument do czytania w nowym oknie)

HISTORIA BUDYNKU KAMIENICA BORNBACHOWSKA (WINKLEROWSKA)

Narożna ul. Celnej. 1449 wzmiankowany Dom drewniany, który Mikołaj Bornbach, złotnik, sprzedał swemu synowi Jerzemu; w posiadaniu tej rodziny prawie do połowy XVII w. Kamienica wzniesiona około 1451, wzmiankowana 1462, zapewne jednotraktowa (obecnie dwa przednie trakty). W XVI wieku parokrotnie przebudowywana, zapewne najpierw dodano tylny trakt, następnie podzielono i sklepiono piwnice frontowe oraz powiększono zabudowania […]

Zarys Historii Wydarzenia Staromiejskiego Domu Kultury

Otwarty 22 lipca 1953 roku. W latach 1962-1987 działał pod patronatem ZMS/ZSMP. Od początku swojego istnienia był domem pracy twórczej młodych. Najciekawsze inicjatywy to m.in.: działalność Klubu „Krzywego Koła” (1955-1962), która wywołała duży wpływ na kształtowanie się opozycji wobec władzy komunistycznej (członkami klubu byli: J.J. Lipski, J. Olszewski, J. Kuroń, A. Michnik, A. Małachowski, J. […]