Strona archiwalna

Pod adresem internetowym: www.old.sdk.pl, znajduje się dawna, dziś już archiwalna strona Staromiejskiego Domu Kultury (funkcjonująca w okresie 03.2015 - 03.2021).

Informacja o zakresie działalności SDK

Klikając na umieszczony poniżej klawisz "Czytaj dalej", otworzysz stronę informacyjną o zakresie działalności Staromiejskiego Domu Kultury. Znajdziesz tam krótki opis, w postaci elektronicznego pliku, zawierającego tekst odczytywalny maszynowo, tłumaczenie tego tekstu na polski język migowy (PJM) w postaci filmu z lektorem PJM oraz tłumaczenie opisu na tekst łatwy do czytania i rozumienia (ETR). Zapraszamy.
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kultury • Deklarację zaktualizowano: [2022-12-12] Staromiejski Dom Kultury zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Staromiejskiego Domu Kultury – https://sdk.bip.um.warszawa.pl/. […]
logo dostępności: zarys postaci ludzkiej w okręgu, biały rysunek na niebieskim tle.